Những người trẻ đang chờ đợi điều gì nhất ở Ðảng? - Muốn Đảng gần gũi hơn nữa

posted Feb 3, 2015, 8:13 AM by Cb Sinh vien   [ updated Feb 3, 2015, 8:16 AM ]
Những người trẻ đang chờ đợi điều gì nhất ở Ðảng? Câu hỏi xoay quanh câu chuyện này đã được Tuổi Trẻ đặt ra với ba bạn trẻ.
Ðó là Phan Thị Thanh Phương, ủy viên Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM, phó chủ tịch Hội LHTN TP.HCM; anh Lê Phúc Yên - thạc sĩ Fulbright và bạn Nguyễn Thị Phương Thảo - nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội, ủy viên Ban chấp hành T.Ư Hội Sinh viên VN.
Muốn Đảng gần gũi hơn nữa
* Tiếp xúc nhiều với những người trẻ cùng trang lứa, các bạn thấy họ chờ đợi điều gì nhất ở Ðảng?

        - Phan Thị Thanh Phương: Ðiều đầu tiên tôi thấy là thanh niên vào Ðảng hay chưa vào Ðảng đều có điểm chung là lòng yêu nước thể hiện rất rõ nét, nhất là trong giai đoạn vừa rồi khi Trung Quốc có hành vi xâm phạm chủ quyền đất nước. Vì rất trẻ, rất sáng tạo nên các bạn luôn đòi hỏi liên tục sự đổi mới, không chỉ ở Ðảng mà sự lãnh đạo nói chung.

        Tôi nghĩ là Ðảng đã tạo điều kiện cho lớp trẻ tham gia câu chuyện của Ðảng rồi, nhưng điều này cần được thể hiện mạnh mẽ hơn, nghĩa là tạo nhiều điều để các bạn tham gia các vị trí, vai trò chủ chốt để cùng điều hành.
Đảng viên Phan Thị Thanh Phương - Ảnh: Quang Định

Với những bạn trẻ chưa muốn vào Đảng, tôi nghĩ mỗi người có một niềm tin, không thể nói ép anh phải theo niềm tin của tôi - PHAN THỊ THANH PHƯƠNG

        - Nguyễn Thị Phương Thảo: Tôi vào Ðảng từ năm thứ 3 khi đang học Ðại học Kỹ thuật công nghệ. Tôi nhận thấy là có khá nhiều bạn mong muốn được vào Ðảng nhưng các điều kiện, tiêu chí của đảng bộ đặt ra các bạn chưa đáp ứng hết được.

        Tôi nghĩ Ðảng phải gần sinh viên hơn nữa, không phải chỉ để giúp họ đáp ứng được các tiêu chí mà quan trọng là giúp các bạn sinh viên hiểu được trách nhiệm của mình, trước tiên là một người thanh niên, sau đó mới nhận thức rõ nét và kỹ hơn vấn đề kết nạp vào Ðảng.
Đảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo - Ảnh: Quang Định

Cách mà tổ chức Đảng làm đôi khi vẫn chưa thật sự thuyết phục, thu hút các bạn tham gia vào tổ chức của mình- NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

        - Lê Phúc Yên: Tôi muốn hỏi bạn Thảo vì sao mong muốn chi bộ Ðảng gần gũi hơn nữa, có phải trong thực tế xa rời sinh viên, thanh niên hay không, hay việc hỗ trợ chỉ nói bằng lời? Tôi đồng ý với bạn Phương là người thanh niên dù có Ðảng hay không đều có tinh thần yêu nước.

        Nhưng Ðảng có tạo nhiều cơ hội cho thanh niên cũng như là nhiều thanh niên đảm nhận những trọng trách trong Ðảng, chị có số liệu nào để chứng minh hay không?

        Liệu có phải rằng Ðảng mở, nhưng thanh niên chưa có tầm để được Ðảng tin tưởng hay không? Mình không phải là đảng viên nhưng cuộc sống của mình gắn liền với hoạt động của Ðảng, với những người trong Ðảng.

        Ðổi mới hay trì trệ của Ðảng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người vì Ðảng là lực lượng lãnh đạo đất nước từ 1945 đến nay.

Thạc sĩ Lê Phúc Yên - Ảnh: Quang Định
Comments