HÌNH TƯỢNG ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

posted Dec 21, 2014, 7:02 AM by Cb Sinh vien

Hình ảnh “Hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ” từ ngàn xưa đến nay đã để lại trong tâm trí mỗi người dân việt nam một hình tượng cao đẹp và đáng tự hào về người lính của dân tộc Việt Nam.

           Ngày 22/12/2013, toàn Đảng, toàn dân nhiệt liệt kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2013). Từ những ngày đầu thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chỉ với 34 chiến sĩ, với vũ khí,với trang bị thô sơ, nhưng sau 69 năm thành lập với nhiều lần thăng trầm nay Quân đội nhân dân Việt Nam đã trở nên hùng hậu cả về binh lực, trang bị vũ khí, đa dạng về các loại binh chủng, quân chủng, … Hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đang gánh trọng trách bảo vệ đất nước bờ cõi của dân tộc Việt Nam. Những chiến công của Quân đội ta qua những cuộc kháng chiến trường kỳ chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã  góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc, làm rạng rỡ non sông đất nước và thời đại chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân đội nhân dân Việt Nam xứng đáng với tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” mà Đảng và nhân dân đã trao tặng.

Hình ảnh Bác gặp gỡ các chiến sĩ bộ đội.

        Qua những trang vàng lịch sử, “Hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ” đã được khắc hoạt rõ nét thêm. Đầu tiên là lòng trung kiên vô hạn với dân tộc, kiên quyết chiến đấu hi sinh để giữ độc lập cho dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Thực hiện lời dạy trên của Bác, Từ khi thành lập đến nay Quân đội ta luôn thực hiện chữ trung với nước, dù đó là trong hoàn cảnh gian khổ mức nào."

Hình ảnh những người bộ độ cụ Hồ trên đường ra trận

Qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ đã có nhiều gương anh hùng liệt sỹ đã hi sinh để góp phần phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Ví như chiến thắng Điện Biên Phủ, đã gắn liền với tên người chỉ huy Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng đã chỉ huy chiến dịch một cách đầy mưu lược và thận trọng để có được chiến thắng này. Cũng trong trận chiến này, những cái tên anh hùng liệt sĩ như Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Trần Can,… và còn rất nhiều cái tên anh hùng liệt sĩ đã góp phần vào chiến thắng này. Ví như Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch đã chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt hai miền Nam-Bắc Việt Nam qua 21 năm chia cắt, đưa đến việc thống nhất lãnh thổ Việt Nam trên đất liền cũng như là lãnh hải và vùng trời. Đã không ít các chiến sĩ đã quên mình ngã xuống làm nên chiến thắng này. Những hình ảnh trên càng khắc họa sâu sắc thêm “Hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ”  trung kiên vô hạn với dân tộc, kiên quyết chiến đấu hi sinh để giữ độc lập cho dân tộc.

Luôn thực hiện tự giác sự lãnh đạo cũa Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại cũng. Qua chủ nghĩa Mac-Lênin, Hồ Chí Minh đã xây dựng Quân đội thuộc giai cấp vô sản và Đảng Cộng Sản trực tiếp lãnh đạo Quân đội này. Qua các thời kì, Quân đội không những được sữ lãnh đạo của Đảng một cách nghiêm túc mà hơn thế nữa Quân đội còn tự giác thực hiện những sự chỉ đạo này. Vì vậy, Quân đội ta  từ Đội Tự vệ Đỏ, Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đến Quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh ngày nay. Quân đội luôn trung thành và sắc son với Đảng, là công cụ vũ trang, là lực lượng  chính trị đáng tin cậy luôn thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ sắc son mà Đảng đã giao phó.

Hình ảnh ngày chiến thắng chiến dịch Hồ Chí Minh trở về.

Người bộ đội cụ Hồ là hình ảnh “hiếu với dân”. Trong các cuộc kháng chiến, nhân dân đã đùm bọc nuôi dưỡng và sự chăm lo về mọi mặt. Để đề đáp lại quan hệ tốt đẹp đó người bộ đội cũng như là Quân đội nhân dân đã chiến đấu vì nhân dân, hi sinh vì nhân dân nhắm giúp nhân dân có sự độc lập và cuộc sống tự do. Trong giai đoạn hiện nay, người lính cụ Hồ đã hết lòng giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh, an toàn cho lãnh thổ Việt Nam. Chăm lo giúp đỡ đời sống cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo, xóa nạn mù chữ cho nhân dân, nhất là ở các tỉnh các vùng quê còn gặp nhiều khó khăn những việc này càng làm đẹp hơn tinh truyền thống hiếu với dân của người bộ đội cụ Hồ. Các thế hệ những người quân nhân cách mạng đã xử sự đúng với tư cách là con em của nhân dân, cho nên khi "xa dân nhớ, ở dân thương". Hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ luôn sống động và cao đẹp của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ quân đội, sẽ sống mãi và không bao giờ phai mờ trong con tim, khối óc của nhân dân.


                                                                                                                                                                                            Võ Đoàn Như Khánh

                                                                                                                                                                                        Đảng viên Chi bộ Sinh viên 1Comments