Gamla problem

Här ligger problem från tidigare tävlingar uppe, se nedan.
ċ
Lingolympiad 2007 problem.zip
(569k)
Hedvig Skirgård,
13 feb. 2016 22:15
ċ
Lingolympiad 2008 problem.zip
(7986k)
Hedvig Skirgård,
13 feb. 2016 22:15
ċ
Lingolympiad 2009.zip
(1140k)
Hedvig Skirgård,
13 feb. 2016 22:26
ċ
Lingolympiad 2011.zip
(3118k)
Hedvig Skirgård,
13 feb. 2016 22:16
ċ
Lingolympiad 2013 problem.zip
(2702k)
Hedvig Skirgård,
13 feb. 2016 22:17