Här har vi sammanställt några matnyttiga tips på resurser som kan användas i språkundervisning eller kursen "Människans språk", eller om man bara är lite nyfiken. Se även det undervisningsmaterial och övningsfrågor vi lägger upp här på sidan.

Föreläsningar/studiebesök
Boka föreläsningar från Unga Forskare Sthlm
Vi kan komma till er skola och prata om språktypologi, hålla en workshop i lingolympiadproblem eller tala om andra delar av lingvistik.
Vi kan också förmedla kontakter med forskare på universitetet som gärna kommer och talar om sina projekt eller expertområden. Det finns t.ex. forskare som kan tala om språk & samhälle, konstruerade språk, lexikal typologi eller grammatiska teorier. Mejla oss på <info@lingolympiad.org> och beskriv vad ni är intresserad av att vi talar om så diskuterar vi.

Observera att såväl vi som de forskare associerade med oss tar betalt för föreläsningar. Kostnaden varierar beroende på ämne, tid, resa och ifall det krävs särskilda förberedelser.

Boka studiebesök på Stockholms universitet
Om ni är intresserade av att besöka Stockholms universitetet: kontakta Lingvistiken på Stockholm universitet här. Mejla oss gärna på lingo@lingolympiad.org ifall ni är intresserade av kontakt med Umeå, Göteborgs, Uppsala eller Lunds lingvistikavdelningar så sätter vi er i kontakt.

Audio
"Five MInute Linguist" - audiopodcast
Gratis radio om lingvistik på engelska. Brett tilltal, lättförståelig engelska och bra frågor - och som titeln antyder är varje avsnitt fem minuter. Man måste inte ha iTunes utan kan lyssna i webbläsaren.
http://itunes.apple.com/ca/itunes-u/the-five-minute-linguist/id452255394
Exempel på ämnen: "what don't we know about language?", "What's the language of africa? [sic]"

Linguistics Podcast - audio och video podcast distribuerad via youtube
https://www.youtube.com/user/LinguisticsPodcast

Sajter

Lingvistbloggen.ling.su.se
Blogg som drivs av Allmänspråkvetenskapavdelningen på lingvistiken på SU. Östen Dahl, Mikael Parkvall och Lingolympiadens Hedvig skriver där, men även andra medarbetare. Där kan man t.ex. hitta Parkvalls moderna dialektkator: http://lingvistbloggen.ling.su.se/?p=1042.

Wals.info
Atlas över typologiska undersökningar. Interaktiva kartor om över 140 särdrag. Kan vara svårt för eleverna att ta till sig själva, men man kan använda delar för att illustrera språk i världen. Jag rekommenderar kaptilena om ordföljd och lexikon: http://wals.info/chapter.

Ethnologue.com
Summer Institute of Linguistics katalog över världens språk. Innehåller just nu 6909 språk. Det finns information om släktskap, dialeter, talare i olika länder, "ethnisk population" osv osv. De flesta använder ethnologue för data om talare och släktskap, inte för att det alltid är den bästa källan men den mest heltäckande.
http://www.ethnologue.com/web.asp

omniglot.com
Sajt med information om skriftsystem och användbara fraser på väldigt många språk.Totalt är 600 språk med och det finns detaljerad information om skriftsystemen för 180. Det finns t.ex. översättningar av första paragrafen av de mänskliga rättigheterna till väldigt många språk samt frasen "My hoovercraft is full of eels". Kanske kan eleverna jämföra dessa texter på olika språk eller jämföra skriftsystem?
http://www.omniglot.com/aboutus.htm

SILs glossary of linguistic terms
Definitioner på olika krånglia ord i lingvistik.
http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOflinguisticTerms

Video/Film/Teve
NativLang - youtubevideokanal
En av få videokanaler som inte är riktade till forskare (det finns en hel del inspelade högre semniarier tillgängliga online). Ganska enkelt tilltal, det varierar med videor.
http://www.youtube.com/user/NativLang
Exempel på ämen: "Optimality Theory - is grammar about rules or constraints?", "Intro to Historical Linguistics: Languages, Dialects & Registers (lesson 1 of 4)"

The Linguists - dokuentärfilm om fältlingvistik
Mycket bra dokumentär om språkdokumentation. Alltmänt och brett tilltal.
http://www.thelinguists.com/

UR:s program om språk
Detta känner ni säkert till men det är värt att upprepa.
I love Språk - "Samtal om språk och språkinlärning." Finns t.ex. intervju med allas vår favorit Mikael Parkvall.
http://urplay.se/152244
Världens språk "Om språk - runt om i hela världen. "
http://urplay.se/165427
Jakten på språken - "Om de svenska nationella minoritetsspråkens historia."
http://urplay.se/155354
Teckenspråk är inte hela världen, men.. - om teckenspråket och dess användning
http://urplay.se/157876

Böcker
Mikael Parkvall "Sveriges språk - vem talar vad och var?"
Parkvall har sammanställt all information som går att få tag i om språk i vårt land. Eftersom vi inte längre har något folkräkning är detta i stort sett det enda dokumentet som  samlar information om antal talare av olika språk i Sverige. Användbar om man t.ex. vill ha uppgifter för eleverna där de ska ta reda på saker om invadrarspråk eller våra minoritetsspråk. Finns gratis på Diva: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:225395

Språkets enhet och mångfald - Östen Dahl
Grundbok för introduktion till lingvistik på universitetet. Brett tilltal, lättförståelig och innehåller alla moment i MÄK. Inte för svår för eleverna, men kanske för mycket att läsa hela.

George Yule - the study of language
Grundbok för introduktion till lingvistik på universitetet. På engelska och lite annat fokus än Språkets enhet och mångfald. Innehåller bra information om djur och språk. Det är nog bäst att kopiera upp vissa kapitel, inte alla. Det är väldigt bra för eleverna att få läsa om lingvistik på engelska.

Böcker av Parkvall
Parkvall har skrivit fler böcker som vi varmt vill rekommendera, bla Vad är språk? & Lagom finns bara i Sverige (och andra myter om språk). Korta populärvetenskapliga översikter om språkvetenskap. Mycket bra skriva och lättillgänliga, "Lagom"-boken har bra kapitel som tar upp frågor som "vad är det vi räknar som ett språk" osv på ett lättfattligt men ändå vetenskapligt korrekt sätt.
Vad är språk? finns som e-bok på adlibris: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9127110974
Lagom finns bara i Sverige finns också på adlibris: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=917738797X

Fler tips

Lingvistblogginlägget "Lingvistik på the internets" innehåller fler tips på audio och videomaterial, det är dock något tyngre saker som är lämpligare för lärare än elever.