Du kan läsa nyheter om tävlingen på vår blogg och följa oss på Facebook. Du kan också anmäla intresse här, då skickar vi mejl om nyheter. Du kan också fråga en lingvist vadsomhelst här!

Alla frågor 
lingo [snabel-a] lingolympiad.org

Press
Pressmeddelanden går ut på bloggen, vi kan också kontaktas på lingo [snabel-a] lingolympiad.org

Frågor om språk eller studier i språkvetenskap

Projektledare på Unga Forskare Stockholm
Hedvig: hedvig [snabel-a] lingolympiad.org
Roos: roos [snabel-a] lingolympiad.org 

Stockholms universitet
Susanne Vejdemo Susanne [snabel-a] ling.su.se

Lunds Universitet
Arthur Holmer arthur.holmer [snabel-a] ling.lu.se

Umeås Universitet
Lars Hubinette: lars.hubinette [snabel-a] engelska.umu.se

Uppsala Universitet
Therese Lindström Tiedemann: therese.lindstrom_tiedemann [snabel-a] lingfil.uu.se

Göteborgs Universitet
Pia Nordgren: pia.nordgren [snabel-a] ling.gu.se