Alla detaljer är ännu inte bestämda för nästa års tävling, men elever och lärare kan reda nu skriva upp sitt intresse så meddelar vi er med mer information. Gör det här, och sprid gärna ordet så att fler gymnasielärare och elever kan vara med! 2018 är den internationella tävlingen i Tjeckien.

Lingolympiaden är en tävling i språk och logik för svenska elever. Elever från hela landet är välkomna att delta och det är gratis. Uppsala Universitet och Lunds Universitet är officiella tävlingsorter, elever kan också tävla hemma på sina egna skolor!

Hur funkar det med att tävla på Stockholms eller Lunds universitet eller egen skola?
I år kommer det att vara möjligt att välja mellan att delta på dessa två officiella tävlingsorter eller på sin egen skola.
Om du vill tävla på en av de två officiella tävlingsorterna där alla elever kan delta så bör du anmäla dig så snart som möjligt, anmälningsformuläret kommer inom kort vänta på en bekräftelse och infinna dig vid anvisad lokal på anvisat klockslag.

Om man tävlar på egen skola är det nödvändigt att det finns minst en ansvarig lärare som vi har direkt kontakt med. Det kommer att behövas en lugn lokal under tre timmar, datum och exakt tid är inte satt än.

Nytt för i år är att elever som skriver tävlingen på sin egen skola inte behöver anmäla sig. Det räcker med att läraren anmäler sig, och att eleven sedan skriver provet. Nytt för lärarna är att de inte behöver rätta, utan bara skicka in skrivningarna så rättas de centralt.

Detta är första gången som vi provar denna modell, men vi tror det kommer gå bra. Många andra olympiader i Sverige gör på detta vis, och många lingvistikolympiader i andra länder gör på liknande vis. Vi kommer vara närvarande per mejl för att svara på frågor, tveka inte att kontakta oss på  lingo [snabel-a] lingolympiad.org.

Kan man tävla på engelska? 
På senare tid har vi fått frågor om att tävla på engelska istället för svenska. Det är tyvärr inte så enkelt, vi har skapat problemen för tävlingen på svenska och majoriteten av dom som tävlar har svenska som modersmål. Vi kan diskutera kompromisser, t.ex. om elever kan läsa frågorna på svenska men skriver lösningarna på engelska eller ha med sig en engelsk-svensk-ordbok. Kontakta oss i god tid (mer än två månader före tävlingen) på Mejla oss genast på: lingo [snabel-a] lingolympiad.org så försöker vi lösa situationen.

Is it possible to compete in English?
This is the Swedish linguistic olympiad and the problem set is created in Swedish. The majority of the contestants are native Swedish speakers and we do not create a thorough translation into English. It may be possible to find a compromise, for example a student could hand in the solutions in English but read the problems in Swedish with a dictionary. Contact us well before the contest (two months before at least) and we'll see what we can do.

Vem ska anmäla sig, läraren eller eleverna?
Bara lärarna behöver anmäla sig! Elever behöver endast anmäla sig om de vill skriva provet på ett universitet.

Vad är det för sorts uppgifter? 
Skriftliga kluriga problem. Titta på gamla här! (Allt är skriftlig, inget muntligt.)

Lag eller individuellt? 
Individuellt

Vilka språk handlar frågorna om?
 
Alla och inga, läs mer här.

När?
Inte bestämt än.

Hur länge? Själva tävlingen tar tre timmar mellan 8-14. Exakt klockslag beror på ort. Det kan också arrangeras aktiviter i anslutning till tävlingen såsom föredrag.

Sista anmälningsdag?
  
Inte bestämt än

Var anmäler man sig? 
 Inte bestämt än

Var sker tävlingen?
  Lunds eller Stockholms universitet, eller på egen skola

Hur hittar man till lokalen? Vem är kontaktperson för min ort? Vad 
är det lokala schemat för min ort? 
Se länken i menyn till vänster för din ort.

Vem kan delta?
Alla gymnasieelever eller ungdomar i gymnasieålder eller yngre kan delta (alla program och inriktningar). Äldre personer kan delta (om de inte studerar lingvistik), men de kan inte tävla om att representera Sverige i den internationella tävlingen. 
Lärare, universitetsstudenter och andra vuxna får gärna följa med även om de inte tar provet. För att få tävla om en finalplats måste man vara medlem i Unga Forskare Stokholm. Elever kan (kostnadsfritt) bli medlemmar i Unga Forskare Stockholm genom ett försättsblad på provskrivningen.

Kostnad?
Gratis!

Vad innebär det att bli medlem i Unga Forskare Stockholm?
Det är gratis att delta i Lingolympiaden, men man kan bara delta om man är medlem i Unga Forskare Stockholm (oavsett hemort). Tävlingen arrangeras av Unga Forskare Stockholm i samarbete med universiteten i Uppsala och Lund samt med stöd från Vitterhetsakademien. Unga Forskare Stockholm är en ideell ungdomsorganisation som uppmuntrar ungdomar att intressera sig för vetenskap och teknik. Medlemskap innebär inte annat än att du entusiastiskt deltar i aktiviteter (som t.ex. Lingolympiaden), UFS finns till för sådan här verksamhet.

När man blir medlem i en förening i Sverige så behöver den föreningen personuppgifter för medlemmen i fråga. Det är bland annat viktigt när föreningen redovisar sin verksamhet för de instanser som finansierar den. Medlemskap och deltagande i Lingolympiaden är frivilligt, ifall man inte vill delta är man välkommen att avstå och endast t.ex. bara sitta med. Vi kommer inte dela med oss av deras personuppgifter till tredje part, de är endast till för våra interna medlemsregister. 

Vem fixar detta?
Lingolympiaden arrangeras av Unga Forskare Stockholm i samarbete med samt med stöd av Kungliga Vitterhetsakademien och Skolverket.

Jag har frågor, vart ska jag mejla?
Mejla oss genast på: lingo [snabel-a] lingolympiad.org