Home PL‎ > ‎

Call for papers PL

Zgłoszenia abstraktu referatu/wystąpienia (do 1500 znaków ze spacjami) prosimy dokonywać korzystając wyłącznie z formularza abstraktu dostępnego na stronie sficonf.ue.katowice.pl. Streszczenie należy wysyłać na adres e-mail: sficonf@uekat.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Abstrakt” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Pełne teksty referatów zgłoszonych do publikacji (.doc lub .docx) należy wysyłać na adres e-mail: sficonf@uekat.pl – w tytule wiadomości prosimy wpisać „Referat” oraz imię i nazwisko uczestnika.Możliwości publikacji


Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611,
CEJSH, BazEkonPunktacja MNiSW za lata 2013-2016: 10 punktów

Referaty do publikacji w Studiach Ekonomicznych (od 20 000 do 22 000 znaków ze spacjami) mogą być zgłoszone w języku polskim lub angielskim i powinny spełniać wymaganiaredakcyjne określone na stronie internetowej czasopisma zamieszczone tutaj

Journal of Economics and Management (JEM),ISSN 1732-1948
Proquest, EBSCOhost, BazEkon, CEJSH
Punktacja MNiSW za lata 2013-2016: 12 punktów

W przypadku Journal of Economics and Management obowiązuje język angielski. Zgła szane referaty powinny być zgodne z wymaganiami JEM. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.ue.katowice.pl/en/units/journal-of-economics-and-management/for-authors.html
Spośród artykułów wskazanych przez Autorów do wydania w Journal of Economics and Management najlepsze cztery wybrane przez organizatorów zostaną zgłoszone do publikacji w JEM. Pozostałe artykuły, za zgodą Autorów, zostaną skierowane do publikacji w Studiach Ekonomicznych.

Wszystkie referaty skierowane do powyższych czasopism muszą uzyskać pozytywne recenzje w ramach procedury wydawniczej tych czasopism.