Home PL

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zrównoważone Finanse i Inwestycje

18 października 2018 r.
Katowice


Celem konferencji jest wymiana poglądów naukowych w zakresie zrównoważonych finansów i inwestowania, w szczególności ujęć teoretycznych oraz przejawów empirycznych wykorzystania koncepcji zrównoważonego rozwoju w finansach oraz inwestowaniu rzeczowym i finansowym.

Obszary tematyczne konferencji

  • Zrównoważony rozwój w finansach i inwestycjach
  • Zagadnienia etyczne w finansach i inwestycjach
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Innowacje i eko-innowacje w finansach i inwestycjach
  • Najnowsze zjawiska w finansach i inwestycjach w kontekście rozwoju zrównoważonego
  • Ekonomika inwestycji i nieruchomości
  • Rynki finansowe, ubezpieczenia i instytucje finansowe
Język konferencji: angielski, polski

Miejsce konferencji. Konferencja odbędzie się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uni­wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucicka 5, 40-001 Katowice.

Ważne daty

6 maja 2018 rejestracja i zgłoszenie abstraktu referatu/wystąpienia
31 maja 2018 informacja o akceptacji
30 czerwca 2018 wniesienie opłaty konferencyjnej
1 września 2018 przesyłanie pełnych tekstów referatów (zgłoszonych do publikacji)
18 października 2018 konferencja


Zgłoszenia abstraktu referatu/wystąpienia (do 1500 znaków ze spacjami) prosimy dokonywać korzystając wyłącznie z formularza abstraktu dostępnego tutaj. Streszczenie należy wysyłać na adres e-mail: sficonf@uekat.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Abstrakt” oraz imię i nazwisko uczestnika. Abstrakty zostaną umieszczone na stronie internetowej konferencji. 

Pełne teksty referatów zgłoszonych do publikacji (.doc lub .docx) należy wysyłać na adres e-mail: sficonf@uekat.pl – w tytule wiadomości prosimy wpisać „Referat” oraz imię i nazwisko uczestnika.


Opłata konferencyjna
Uczestnictwo, wygłoszenie referatu, publikacja – 600 PLN (140 EUR).
Uczestnictwo, wygłoszenie referatu – 100 PLN (25 EUR).
Uczestnictwo bierne – 100 PLN (25 EUR).


Opłata zawiera: materiały kon­ferencyjne, przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem, lunch.
Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów ewen­tualnego noclegu. Polecamy hotele w bliskiej odle­głości od Uniwersytetu: Novotel Katowice Centrum lub Ibis Budget Katowice Centrum


Dane do przelewu opłaty konferencyjnej (wg wybranej opcji)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice 

Wpłaty w PLN
59 1050 1214 1000 0022 9625 8706
Wpłaty w EUR
IBAN: PL 70 1050 1214 1000 0023 3448 5238, BIC (SWIFT): INGBPLPW
z dopiskiem „SFICONF_ImięNazwisko”

Subpages (1): Call for papers PL