THÔNG BÁO - TIN TỨC

7.11.2017
Thông báo điểm quá trình
17.07.2017
Thông báo điểm quá trình 


02.06.2016
Thông báo điểm thi HKD 2016


26.02.2016
Thông báo cộng điêm khuyến khích và thông báo lịch kiểm tra giữa kỳ26.02.2016
Thông báo cộng điểm khuyến khích và thông báo nghỉ học


22.02.2016
Thông báo bổ sung tài liệu lớp ĐTC31.12.2015

Thông báo thay đổi lịch sinh hoạt lớp 17.12.2015


IB2-K40CLC_ST5_E103
IB3-K40CLC_CT7_E20316.12.2015

Thông báo cập nhật điểm quá trình và điểm thi môn TCC227/11/2015

Thông báo điểm quá trình môn TCC2
22/11/2015

Thông báo thay đổi lịch sinh hoạt lớp và tình hình đánh giá ban cán sự lớp

13.11.2015

Thông báo điểm quá trình4.11.2015

Thông báo điểm quá trình 29.10.2015

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp (học kỳ cuối - 2015)

Các bạn sinh viên thực hiện đánh giá ban cán sự lớp trong thời gian quy định nhé.


28.10.2015

[QT1 - BTKT 2015] Thông báo dời ngày kiểm tra và lịch học

Comments