0 OPSTART - Kom indenfor

Velkommen til dette Massive Open Online Course (MOOC) om 'Historie i spillefilm', der kan give dig kompetencer til at analysere historiske spillefilm, reflektere over deres påvirkning af vores historiebevidsthed og undervise i emnet.  


Hvorfor 'Historie i spillefilm'?

Der er meget der tyder på, at rigtig meget af det, vi tror, at vi ved om fortiden, ved vi fordi vi har set film om det. Hvis man beder en elev forestille sig, hvordan en ridder ser ud, er der stor sandsynlighed for, at det billede han får inde i hovedet, stammer fra en film. På samme måde med en soldat fra Anden Verdenskrig eller et barn fra dengang hans bedsteforældre var små. Film er nemlig rigtig gode til at give os billeder inde i hovedet, som vi husker. De er endda så gode til det, at vi nogle gange husker filmbilleder bedre end ting, vi selv har oplevet.

Film kan derfor lære os rigtig meget historie på en spændende og underholdende måde. Men det er også vigtigt at vide, at film altid præsenterer historien på bestemte måder, og at de er velegnede til nogle ting, mens de kan være problematiske til andre. Skal man kunne forholde sig reflekteret til historiske film, er det derfor vigtigt at kende til, hvordan disse film konstrueres, så man kan gennemskue, hvordan de fremstiller historien og påvirker vores historiebevidsthed. Fx er det godt at vide, at en historisk spillefilm typisk opbygges med en helt og en skurk, at den har god underlægningsmusik, og den skal laves som en fortælling med konflikt, spændingsopbygning og klimaks . Alt sammen noget der er vigtigt for en god film, men måske noget, der ikke har så meget med fortiden at gøre.

Dette MOOC er designet til at give en grundviden om historiske film som genre og at sætte dig til at reflektere over historiebrugen i disse film. Kurset sætter især fokus på forholdet mellem filmene og den fortidige virkelighed, som de giver sig ud for at gengive, og på, hvordan film påvirker vores historiebevidsthed. Endvidere præsenteres du for metodiske tilgange, forskningsresultater og analyseredskaber, der klæder dig på til at gennemføre undervisning i emnet.

Læringsmål

 • MOOC'et som helhed er rettet mod følgende læringsmål:
  • Jeg kan gøre rede for, hvor og hvorfor konceptet og produktionsbetingelserne for historiske spillefilm bliver definerende for, hvordan historier om fortiden kommer til udtryk
  • Jeg kan analysere historiske spillefilm som udtryk for den kollektive historiebevidsthed (erindring)
  • Jeg kan forklare, hvordan historiske spillefilm både påvirker og er udtryk for den kollektiv historiebevidsthed (erindring).
  • Jeg kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, hvor historiske spillefilm eller klip fra dem bruges som gennemgående læremidler.Kursets opbygning, omfang og målgruppe

Kurset består af tre moduler:
 1. Film, virkelighed og historie
 2. Films påvirkning af vores historiebevidsthed
 3. Spillefilm i historieundervisningen
Alle modulerne er opbygget med klare læringsmål og består af korte tekster, videoer og opgaver. Til hvert af disse elementer er der en klar instruktion, der angiver, hvordan du anbefales at gribe øvelsen an. Bemærk, at der grundlæggende er to typer opgaver, dels videnstest, der knytter sig til bestemte videoer og tekster, og dels samarbejdsopgaver, hvor du i fællesskab med de øvrige kursister diskuterer konkrete emner i forummet nederst på modul-siderne.

De to første moduler, der anslås til at tage henholdsvis ca. 1 t. 30 min. og 45 min. at gennemføre, giver en grundlæggende teoretisk og metodisk ramme for emnet 'Historie i spillefilm'. Det tredje modul, der er rettet mod lærere (primært i grundskolen), har et omfang på ca. 2 timer. Ud over at introducere til, hvordan man kan gribe spillefilm an i en undervisningssituation, indeholder dette modul også en kort indføring i det MOOC, som HistorieLab har produceret til elever i udskolingen og de første år af ungdomsuddannelserne. Vælger man også at fordybe sig i dette elev-MOOC, skal man dog påregne med at bruge længere tid på denne sidste del.


MOOC'ets undervisere

De gennemgående undervisere i dette MOOC er:

Peter Yding Brunbech
Centerchef på HistorieLab, historiker og ph.d.

Jens Aage Poulsen
Lektor, historiedidaktiker, cand. pæd., Master i IKT og læring
MOOC'et er desuden produceret af:
Projektleder: Nikolaj Petersen, adjunkt, cand. mag. og Master
Filmproducer: Poul Kjær Lauridsen, lektor, 
MOOC-konsulent: Lone Guldbrandt Tønnesen


Hvordan får man mest muligt ud af MOOC'et?

For at få det optimale udbytte af kurset anbefaler vi, at du: 
 1. tager noter til videoerne, mens du ser dem.
 2. tager noter under læsningen af artiklerne og evt. printer artiklerne, da det ofte er svært at læse længere tekster på en skærm
 3. gennemfører videnstestene for at se, om du har fået de vigtigste pointer med- og i den forbindelse sørger for at læse responsen på dine svar grundigt, frem for at gå hurtigt videre til næste spørgsmål
 4. deltager i samarbejdsøvelserne i forum, hvor du kan udveksle iagttagelser og ideer med de øvrige kursister om film og vinkler på undervisningen.
Bemærk, at  forum-diskussionerne baserer sig på gensidig inspiration mellem jer som kursister. Underviserne deltager som udgangspunkt ikke i diskussionerne, så forummet er tænkt som et virtuelt læringsrum, hvor I sammen opbygger en forståelse ved at skrive og kommentere på hinandens indlæg. 

Hvis diskussionerne skal blive frugtbare, kræver det med andre ord, at I tager ansvar for debatten ved selv at bidrage. Som belønning får I til gengæld mange andre interessante vinkler på emnet og et personligt netværk, som I også kan bruge, efter at I har afsluttet MOOC'et.