Home

Studentë, lutem kërkoni në listën e mëposhtëme emrin e lëndës ose pedagogut dhe hyni menjëherë në web site-in e tyre personal për të marrë informacionet e nevojshme për procesin mësimor. Nëse nuk gjendet në listë lutem përdorni fushën për kërkim, sipër djathtas e cila do të gjejë web site-in vetëm duke vendosur emrin e pedagogut ose lëndën që jep.

Pedagogë,
nëse nuk gjeni emrin, si dhe lidhjen me web site-in tuaj personal lutem klikoni mbi lidhjet qe ju ka ardhur të gjithëve në e-mailin tuaj dhe do të gjeni një formë elektroike që plotesohet shumë shpejt dhe shumë lehtë.

Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj.
IT ADMINISTRATORI

Lista e Web siteve Personal te Pedagogeve