Njoftime

Këtu do të gjeni njoftimet që grupi i organizimit bën lidhur me organizimin e konferencës.
Jeni të lutur të kontrolloni faqen, pasi njoftimet mund të vendosen ose në trupin e saj, ose të bashkangjitur në një nënfaqe.

Nëse dëshironi që njoftimet e reja t'ju vijnë menjëherë, atëherë bëjni Subscribe to post, duke shtypur më poshtë butoni me të njëtin emër.

Thirrje për pjesëmarrje

posted Jan 20, 2017, 1:50 AM by Gentjan Çera

THIRRJE PËR PJESËMARRJE
NË KONFERENCËN VI STUDENTORE

Studentët e vitit të parë dhe të dytë të Masterit shkencor dhe të Masterit Profesional si dhe studentët e vitit të tretë të Bachelor-it, janë të ftuar të aplikojnë për t’u bërë pjesë e Konferencës VI Studentore të Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Studentët e interesuar janë të lutur të dërgojnë kërkesën e tyre
brenda datës 10 shkurt 2017 në adresën: konf.stud@ubt.edu.al

Në kërkesë duhet të jepni detaje për grupin 
dhe temën e përafërt që do të përgatisni, si për shembull:
  1. Emër Mbiemër, fakulteti, dega, kursi
  2. Emër Mbiemër, fakulteti, dega, kursi
Shkruani titullin e temësë së përafërt që do të trajtoni.

Për më shumë informacione ose na shkruani, ose mund të vizitoni faqet:

Thirrje për Pjesëmarrje

posted Jan 20, 2016, 4:57 PM by Konferenca Studentore   [ updated Jan 20, 2016, 4:58 PM ]

THIRRJE PËR PJESËMARRJE
NË KONFERENCËN V STUDENTORE

Studentët e vitit të parë dhe të dytë të Masterit shkencor dhe të Masterit Profesional si dhe studentët e vitit të tretë të Bachelor-it, janë të ftuar të aplikojnë për t’u bërë pjesë e Konferencës  V Studentore të Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit.

Studentët e interesuar janë të lutur të dërgojnë kërkesën e tyre
brenda datës 29 shkurt 2016 në adresën: konf.stud@ubt.edu.al

Në kërkesë duhet të jepni detaje për grupin 
dhe temën e përafërt që do të përgatisni, si për shembull:
  1. Emër Mbiemër, fakulteti, dega, kursi
  2. Emër Mbiemër, fakulteti, dega, kursi
Shkruani temën e përafërt që do të trajtoni.

Për më shumë informacione ose na shkruani, ose mund të vizitoni faqet:

Thirrje për pjesëmarrje

posted Jan 11, 2015, 12:17 PM by Gentjan Çera

THIRRJE PËR PJESËMARRJE
NË KONFERENCËN IV STUDENTORE

Studentët e vitit të parë dhe të dytë të Masterit shkencor dhe të Masterit Profesional si dhe studentët e vitit të tretë të Bachelor-it, janë të ftuar të aplikojnë për t’u bërë pjesë e Konferencës IV Studentore të Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit.

Studentët e interesuar janë të lutur të dërgojnë kërkesën e tyre
brenda datës 30 janar 2015 në adresën: konf.stud@ubt.edu.al

Në kërkesë duhet të jepni detaje për grupin 
dhe temën e përafërt që do të përgatisni, si për shembull:
  1. Emër Mbiemër, fakulteti, dega, kursi
  2. Emër Mbiemër, fakulteti, dega, kursi
Shkruani temën e përafërt që do të trajtoni.

Për më shumë informacione ose na shkruani, ose mund të vizitoni faqen:

Thirrje për pjesëmarrje

posted Dec 3, 2013, 1:45 PM by Konferenca Studentore

THIRRJE PËR PJESËMARRJE
NË KONFERENCËN III STUDENTORE 

Studentët e vitit të parë dhe të dytë të Masterit shkencor dhe studentët e vitit të tretë të Bachelorit, janë të ftuar të aplikojnë për t’u bërë pjesë e
Konferencës III Studentore të Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit.

Studentët e interesuar janë të lutur të dërgojnë kërkesën e tyre brenda datës 13 janar 2014 në adresën: konf.stud@ubt.edu.al

Në kërkesë duhet të jepni detaje për grupin dhe temën e përafërt që do të përgatisni.

Për më shumë informacione ose na shkruani, ose mund të vizitoni faqen:
https://sites.google.com/a/ubt.edu.al/konferenca-studentore

Zhvillimi i konferencës

posted May 21, 2013, 12:54 AM by Konferenca Studentore

Më 20 maj 2013 është mbledhur Bordi i Konferencës, ku ndër të tjera vendosi që Konferenca e Dytë e Studentëve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit të zhvillojë punimet e saj:
  • më 12 qershor 2013;
  • në ambientet e fakultetit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Institut, Shqipëri.
Grupi organizator.

DATAT E DORËZIMIT TË PUNIMIT

posted Apr 13, 2013, 5:48 AM by Konferenca Studentore   [ updated Apr 16, 2013, 3:56 AM ]

Përshëndetje!
Urojmë të jeni mirë!

Ju bëjmë me dije se Bordi i Konferencës ka vendosur që:
  1. data e dorëzimit të punimit paraprak të jetë 7 maj 2013. Është vendosur kjo datë në mënyrë që të shohim se si keni ecur me përshtatjen e materialit sipas kritereve që ju kemi dërguar dhe, nëse do e shohim të arsyeshme, t'ju bëjmë ndonjë sugjerim në funksion të përmirësimit të punimit.
  2. data e dorëzimit përfundimtar të temës të jetë 14 maj 2013.
Gjithë të mirat,
Grupi organizator

PS: Me punim paraprak do të kuptojmë avancimin e punimit drejt formatit përfundimtarë, jo detyrimisht i përfunduar.
__________
Ky njoftim është shkëputur nga e-maili.

THIRRJE PËR PJESËMARRJE

posted Mar 25, 2013, 11:28 AM by Konferenca Studentore   [ updated Mar 26, 2013, 4:21 AM ]

THIRRJE PËR PJESËMARRJE
NË KONFERENCËN II STUDENTORE

Studentët e vitit të parë dhe të dytë të Masterit shkencor 
dhe studentët e vitit të tretë të Bachelorit,
janë të ftuar të aplikojnë për tu bërë pjesë e 
Konferencës II Studentore të Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit.

Studentët e interesuar janë të lutur të dërgojnë kërkesën e tyre
brenda datës 5 prill 2013 në adresën: konf.stud@ubt.edu.al

Në kërkesë duhet të jepni detaje për grupin 
dhe temën e përafërt që do të përgatisni.

Për më shumë informacione ose na shkruani, ose mund të vizitoni faqen:

1-7 of 7