Kryefaqja

Mirë se vini në faqen zyrtare të konferencave studentore, që organizojnë studentët e Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Përdorni butonat menu për të lëvizur nëpër faqe. Në mënyrë të përmbledhur ato janë:
  • Pranime - jepen detaje për pranimin e aplikimeve;
  • Sugjerime - jepen disa udhëzime se ku mund të mbështeteni për hartimin e punimit tuaj;
  • Historiku - janë përmbledhur gjërat kryesore për çdo konferencë ndër vite;
  • Punime të publikuar - listohen punimet e publikuara në librin e konferencës përkatëse;
  • Kalendari - shpallen kalendari i aktiviteteve ose i datave të rëndësishme për Konferencën Studentore;
  • Njoftime - jepen njoftimet lidhur me konferencën;
  • Kontakte - gjeni mënyrat se si mund të kontaktoni me grupin e organizimit të konferencës.

Këtë faqe e administron grupi studentor i organizimit të konferencës.