ภาพความประทับใจ

ความประทับใจ


 ภาพกิจกรรม 


                                   
                                                 
 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษา             โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ครูและนักเรียนใน
   ในท้องถิ่น"สู้ภัยโควิด" กลุ่มที่ 3 การตัดเย็บกระโปรงทำงาน     สถานศึกษาในท้องถิ่น"สู้ภัยโควิด" กลุ่มที่ 2 การตัดเย็บกระเป๋าทรงถือ
                   วันที่ 21-23  กรกฎาคม 2564                                              วันที่ 18-20  กรกฎาคม 2564


      https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQFmGuDgM7qvLQKFRqbCyXlloXj8NyeNFQRlcc93M4Pa1WgJUjcM5pHaiLEEletbriH_c_8GYPFKMpw/pub?start=true&loop=true&delayms=3000                            
    โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ครูและนักเรียน                          การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
  ในสถานศึกษาในท้องถิ่น"สู้ภัยโควิด" กลุ่มที่ 1 การตัดเย็บกระเป๋าผ้า                ด้านการสอนแก่ครูในจังหวัดลพบุรี      
                   วันที่ 15-17  กรกฎาคม 2564                                        วันที่ 13 และ 17 กรกฎาคม 2564                   
                                                                                                     
            

ข่าวสารด้านการศึกษา


ดาวโหลดเอกสารต่างๆ