ข่าวจากกลุ่ม

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 1298 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 42 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพป.อุบล 5

 • ตรวจเยี่ยมนิเทศ 100% ร.ร.บ้านค้อ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อ ...
  ส่ง โดย PR UBON FIVE
 • ประชุมมอบหมายความรับผิดชอบ ตัวชี้วัดแผนฯ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัด พร้อมชี้แจงมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแผนปฏิบ ...
  ส่ง โดย PR UBON FIVE
 • บูรณาการตรวจนิเทศและตรวจสอบความเสียหาย ร.ร.บ้านดวน วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุบัติภัย ...
  ส่ง โดย PR UBON FIVE
 • ค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร" เฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อ ...
  ส่ง โดย PR UBON FIVE
 • ประชุมสามัญ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ...
  ส่ง โดย PR UBON FIVE
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 938 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ     0864681931
กลุ่มส่งเสริมฯ       0864681932
กลุ่มนโยบายฯ      0864681934
กลุ่มนิเทศ           0864681935
กลุ่มบุคคล          0864681936
หน้าห้อง             0864681940
กลุ่มการเงิน        0619510773
โทรสาร Fax       0458700338
https://drive.google.com/file/d/0BziHBLCORgXAT0dOWXNFMThsYjA/view
มติ ครม
http://www.moe.go.th/websm/2019/2/103.html