Portali KUB


Ky portal është në funksion të studentëve dhe stafit të KUB. Këtu mund të gjeni gjithë lidhjet e nevojshme për të aksesuar web-sitet e brendshëm të KUB. Pedagogët, sekretaritë, bibloteka, grupet kërkimore, si dhe të gjitha organizatat e tjera të KUB, do të mund të konsultohen nga ky portal. Lutemi të përdorni menunë anash për të aksesuar lidhjet e nevojshme. Këkoni lart në "Search this site", për të gjetur ndonjë link me anë të kerkimit duke përdorur fjalë kyce. 

http://calendar.google.com/a/uab.edu.al/

http://sites.google.com/a/uab.edu.al/
http://drive.google.com/a/uab.edu.al/
Duke klikuar mbi këtë menu do të keni akses në emailet tuaja, i cili do t'ju japë mundësinë për të qenë pjesë aktive e të gjithë zhvillimeve dhe aktiviteteve shkollore, argëtuese, shkencore e shumë të tjera. Shftytëzoni google mail, adresa juaj do të jetë për studentet:
emer.mbiemer@kub.edu.al
Per Pedagogët: shkronja e pare e emrit dhe mbiemri@kub.edu.al
Hapsirë shumë të madhe me 30 gigabyte dhe shumë lehtësira të tjera.
Duke klikuar mbi këtë menu do të keni akses në kalendarin e eventeve, i cili do t'ju japë mundësinë për të qenë pjesë aktive e të gjithë eventeve dhe aktiviteteve shkollore, argëtuese, shkencore e shumë të tjera.
Gjithçka doni të planifikoni do të mund ta bëni nëpërmjet këtij programi të cilin e konsultoni kudo ndodheni në web, dhe celular.
Kreativiteti nuk ka qëne kurrë kaq afër jush. Këtu gjeni hapsirën për të krijuar një site personal ku mund ta shfrytezoni hap pas hapi të udhëhequr nga google apps për realizimin e tij.
Gjithcka ju nevoitet për të ndërtuar një web site pa qenë nevoja të jeni njohës i informatikës apo programimit WEB
Shfrytëzoni këtë menu dhe do të keni dokumentat tuaj si word, excel, power point dhe mundësi për të krijuar formularë sondazhesh apo mbledhje informacioni për qellime te tjera, me thjeshtësine më të madhe.
Të gjitha keto dokumente do jenë on-line, të sigurt dhe mund ti aksesoni gjithmonë me të njëjtin username dhe password si e-maili juaj.


Shkarko Guidën e Perdorimit të Google Apps (SHQIP) 

Ċ
Ledio Shyti,
Jun 15, 2020, 2:33 AM
Ċ
Ledio Shyti,
Jun 15, 2020, 2:09 AM