אתר בית ספרי

משרד החינוך פועל במספר מישורים לעידוד האפיון ההולם פדגוגית וטכנית של אתרי בתי ספר, בהתבסס על המאפיינים הבאים:
פיתוח מודלים פדגוגיים למבנה והפעלת אתר בית ספר, ומקומו כסביבת למידה מקוונת, כמו גם סביבה ארגונית מקוונת
הערכה פדגוגית של אתר בית ספר – הערכת אתרי בית הספר על ידי זכיין משרד החינוך לצורך שיפורו.
אפיון אתר בית ספר כסביבת למידה תומכת שינוי משמעותי באיכות החינוך, וכמענה לצרכי הדור הצעיר, שהתנהלותן
בסביבה מקוונת, היא חלק מאורח חייו.

רקע כללי

בארץ ובעולם ברורה נחיצות אתר בית ספרי כסביבת למידה אותנטית ללומדים. השימוש בסביבה מקוונת היא חלק מרכזי בגיבוש
האישיות ותפיסות העולם של כל צעיר יש להביא את פעילות הלמידה לסביבה הטבעית של הלומדים, שהיא הסביבה מקוונת.
אחרת בית הספר הופך ללא רלוונטי.

 עקרונות עליהם מושתת אתר בית ספר:

  • שירותי ניהול למידה וארגון
  • נקודת מוצא: השבת רלוונטיות בית הספר ללומד ולחברה
  • חלק מאשכול (Cluster) בתי ספר , ולא בית ספר בודד
  • פתיחות - נגישות לכול ושקיפות
  • אחידות מובנית וידידותיות לשימוש נגיש וקל
  • ייחודיות- ביטוי לאוטונומיה בית-ספרית, של מורה ולומד
  • מרחב אישי מקוון לכל לומד ומלמד
  • מרחב התנהלות להנהלה ולסגל ההוראה
  • מרכז משאבים לימודיים הנוצרים בבית הספר

 

מרחבים מקוונים המרכיבים אתר ביתספר

חשיפה ציבורית והכרה: מרחב מקוון פתוח לקהל הרחב – גם כביטוי לחלק השיווקי של בית הספר
למידה וחברה: מרחבים מקוונים (=תתי אתרים) לקבוצות למידה על פי הקשר לימודי וחברתי
ניהול למידה: מרחב עבודה אישי של מורה ותלמיד - באמצעותו יש למורה ולתלמיד קשר ישיר לקבוצות הלמידה או לפעילויות אחרת אליהן הוא שייך.
מרכז משאבים: באתר בית ספר חשוב שיהיו הפניה למרכז משאבים כללי, ומרכז משאבים מקומי – המשרת את בית הספר בלבד, בו הוא מאחסן ושמר את חומרי הלמידה וההתנהלות המקומיים.

אתר הבית ספרי העדכני יושתת על פלטפורמה אחידה שתסופק על ידי הרשות, המחוז או משרד החינוך. פלטפורמה זו תקשר את המורה והלומד
אל מקורות מידע דיגטאליים לצרכי הוראה ולמידה, ובכל הקשור להתעדכנות ציבורית ואישית.
לצד זה מרבית הלמידה תנוהל בפלטפורמות שיתופיות, שרובן חינמיות או בעלות נמוכה. פלטפורמות אלה מעניקות ללומד ולמורה:
מרחב מקוון אישי בו המורה/ הלומד מנהל אתר אישי לצרכי הלימוד, כולל אחסון חומרי הלמידה וההוראה ב"ארונית מקוונת" –Web Locker.
דפים מאתר זה ניתן לפרסם לקבוצת הלמידה או לציבור הרחב על פי רצון, או החובה הלימודית של בעל האתר
כלים מוקונים מבוססי ווב: יומן, כלי הפקה (מעבד תמלילים, גליון אלקטרוני, מצגת ועוד), בלוג חינוכי אישי וקבוצתי על פי בחירה, וויקי
חינוכי קבוצתי (של כתה וכד’).

לכל אלה יתווספו כלים שונים שיופיעו מעת לעת, שיאפשרו ניהול למידה ולמידה איכותית עדכנית, אישית ושיתופית.
מרחב ציבורי לקבוצת הלומדים/ בעלי-עניין בכל הקשור לעדכון ולהעברת חומרים מכל סוג.
אתר בית ספר שכזה יפעל במקביל לציבור מורים עם פרופיל מקצועי של "מורה מקוון

הנחיות להקמת אתר בית ספר

 

Ċ
רוני דיין,
3 במאי 2009, 11:44
Comments