תפקידו של אתר הכיתה


האתרים הכיתתיים והמקצועיים שבתוך האתר הבית ספרי הם חלק בלתי נפרד ממערכת ההוראה והלמידה הבית-ספרית. אתרים אלה אמורים לשמש את אוכלוסיית בית הספר בכל מישורי הפעילות- למלא צרכים מינהלים, פדגוגיים, חברתיים וערכיים. האתרים הכיתתיים צריכים לשקף את הוויית החיים הפיזית בבית הספר בכלל ובכיתה הספציפית בפרט. כדי שאתר ישקף את הפעילות הלימודית החינוכית הנעשית בפועל בין כתלי הכיתה עליו לשרת את אוכלוסיית הלומדים והמלמדים:

המורה- מפתח ומעצב פעילויות לימודיות, מנהל ומנחה את הלמידה, מפקח על תוצרי הלמידה של התלמידים ומעדכן לגבי סדר היום ואירועים חשובים.

התלמיד- מתעדכן באירועים ובמטלות היומיות, נעזר במידע שבאתר במהלך עבודתו, מבצע פעילויות לימודיות, משתף פעולה עם עמיתים בכיתה, מקבל משוב מהמורה ו- או מעמיתים.

כאשר האתר משמש כסביבה תומכת הוראה ולמידה הוא מאפשר נגישות למידע, מאפשר תקשורת בין מורים, תלמידים, הורים ומומחים תוך שימוש במגוון שיטות ודרכי הוראה, תוך ניצול הערך המוסף של המחשב. בכך הופך אתר הכיתה למנוף משמעותי לטיוב ההוראה בהתאם לרוח הזמן ולצורכי החברה ומאפשר להפעיל יותר לומדים בפעילות מעמיקה רחבה ויצירתית.

מרכיבים פדגוגיים של אתר כיתה:

 

  • נגישות למגוון מקורות מידע רלוונטיים,
  • מבחר פעילויות לימודיות המעודדות עיבוד מידע, יצירת מידע חדש, והפצת תוצרי תלמידים,
  • כלים לניהול דיון מקוון,
  • תמיכה בשעורי בית ו-או לקראת מבחנים,
  • למידה שיתופית,
  • הערכה שזורה מעצבת.

 

מקורות

אתר בית ספר משרת או שרת? דר' אברום רותם 

תפקידי האתר הבית ספרי. טל בר מעוז ורפי נחמיאס. עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, גיליון 38 , ינואר 2005.

Comments