משאבים

 
משרד החינוך
מחוז הצפון

 
 
משאבים לבתי הספר
 
 
להלן מוגשת לכם רשימה של אתרים המאפשרים שימוש במשאבים (תמונות, תצלומים, צלמיות וכיו"ב - אשר ניתן להשתמש בהם ללא תשלום.
 
יחד עם זאת, ליד כל אתר נרשם בבירור מהם התנאים לשימוש במשאבים הנלקחים ממנו.
 
יש להקפיד על מילוי התנאים כמפורט. אי עמידה בתנאים בהחלט עלולה לגרור תביעה כספית. האחריות במקרה של תביעה כזו תהיה על הנהגת בית הספר בלבד.
 
במקרה של חוסר בהירות בהנחיות ניתן לפנות להתייעצות.
 
---------------------------------------------------------------------------
 


תמונות


חברת Getty Images - בעלת מאגר התמונות הגדול בעולם, מעמידה מיליוני תמונות לשימוש ללא תשלום בהתאם להנחיות להלן:

שימו לב! לא כל התמונות במאגר ניתנות לשימוש. יש להקפיד ולפעול לפי ההנחיות להלן ובסרטון שבקישור:

1. מותר להשתמש בתמונות המאגר באתרי אינטרנט, מדיה חברתית ובלוגים.
2. השימוש מותר אך ורק לצרכים שאינם מסחריים.
3. השימוש מותר אך ורק בדרך של הטמעת תמונה (Embedding) ובהתאם להוראות             שלהלן:
        א. במהלך השימוש במנוע החיפוש של החברה בכתות לעיל - מופיעות תמונות לפי                     תנאי החיפוש
        ב.  הצבה של העכבר על תמונה מציגה את התמונה בהגדלה.
        ג.  בכל תמונה הניתנת להטמעה יופיע בתחתית התמונה סימון ההטמעה  </>. 
            תמונות שהסימון לא מופיע בהן- אסורות בהטמעה.
        ד. לחיצה על סימון ההטמעה תפתח חלון ובו קוד HTML.
        ה. את הקוד יש להטמיע באתר  לפי ההנחיות בסרטון בכתובת:
4. השימוש בתמונות ייעשה בפיקוח מורה או מבוגר (מעל גיל 18)
5. אסור להשתמש בתמונות בניגוד לחוקי מדינת ישראל: להצגת תכנים פסולים, לפגיעה         באדם או בקבוצת אנשים 
6.  אסור להוריד מהאתר תמונות שלא באמצעות מנגנון ההטמעה שתואר לעיל.
7.  אסור לעשות שינוי כלשהו בתמונההספריה ע"ש יונס וסוראיה נזריאן של אוניברסיטת חיפה מציגה אוסף גדול מאד של תצלומים היסטוריים של ארץ ישראל.

 קיבלנו אישור לשימוש בתמונות מאתרי הספריה  במסגרת פעילות בתי ספר כולל שילובם באתרי האינטרנט של בתי הספר .

לגבי הצגה בין כתלי בית הספר - אין כל הגבלה לשימוש.

 באתרי האינטרנט של בתי הספר מותר להציג אך ורק תמונות שצולמו עד 1962 (ליד כל תמונה מופיע תאריך הצילום).

 בעת שימוש בתצלומים (הן בבית הספר, הן באתר האינטרנט) יש לתת קרדיט לבעלי האוסף אליו משתייכת התמונה וכן לאזכר את המרכז למדיה דיגטלית, ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה


12:26 ‏22/‏10/‏2012

ארכיון הצילומים של קרן קימת לישראל משקף פרקים מרכזיים בתולדות העשייה הציונית ופעילות קק"ל מראשית המאה ה-20, ובהם התיישבות, נטיעת יערות, ההווי החלוצי, נופי ארץ ישראל, פריצת דרכים, מלחמות ישראל, עלייה וקליטה, חגים וטקסים, איכות הסביבה ועוד.  הארכיון מתעדכן באופן שוטף גם בצילומים המשקפים את פעילות קק"ל בהווה ואת דאגתה המתמשכת לפיתוח הארץ לרווחת תושביה במבט לעתיד.   

 הארכיון מכיל מאגר של קרוב ל-200,000 תצלומים ועובר כעת תהליך דיגיטציה מלא.  אפשר כבר לצפות באינטרנט במבחר של כ-50,000  תצלומים בשחור-לבן שצולמו עד שנות ה-60 של המאה העשרים וכן בחלק מהתצלומים בצבע מהשנים האחרונות

ארכיון קק"ל מעניק אישור שימוש ללא תשלום בתצלומים הנמצאים בארכיון ברזולוציה המתאימה לאינטרנט לצרכי הוראה ולמידה בבתי הספר ובגני הילדים ובכלל זה אתרי אינטרנט של בתי הספר. בכל פרסום של תצלום מהארכיון יש לציין "באדיבות ארכיון התצלומים של קק"ל"מחלקת הצילומים של לשכת העיתונות הממשלתית מעמידה, באמצעות משרד ההסברה והתפוצות, לרשות הציבור כמאתיים אלף תמונות מתולדות המדינה. ניתן לצרף, ללא תשלום, את רוב רובן של התמונות לאתרי בתי ספר. ההנחיות מה מותר ומה אסור כתובות בעברית ברורה ומובנת לכל.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
כל התמונות (היפות מאד) באתר זה פטורות מתשלום לשימוש עצמי גם באתרי אינטרנט של בתי ספר. כמובן שאסור לסחור בתמונות אלה או להציגן כאילו הן תמונות שלכם.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
באתר זה ניתן למצוא רבבות תמונות הפטורות מתשלום.
יש לוודא כי התמונות המורדות הן בפורמט אינטרנט
אסור להשתמש בתמונות כחלק מגלריית תמונות
אסור להשתמש בתמונות בתבניות אתרים - Templates
 
הנחיות השימוש:
 
תלמידים ומורים יכולים לשלב תמונות מהאתר באתרים אישיים או מקצועיים. ההיתר ניתן בהדפסת הדף - כאן - ובתנאי שתוצמד לכל תמונה ההודעה כלהלן:
 
(c) Ian Britton - FreeFoto.com
 
שילוב תמונות באתרי בית ספר מותר בשני תנאים:
 
אחד - יצויין שמו של הצלם כפי שמופיע ליד התמונה ושם האתר - לדוגמא:
כל הזכויות שמורות לצלם Barak Obama ולאתר FreeFoto.com
יושם קישור לדף בו נמצאת התמונה שמשתמשים בה.
 
---------------------------------------------------------------------------
 
 
ניתן להוריד כל תמונה ולשלב אותה באתר האינטרנט של בית הספר ובלבד שבכל דף בו מופיעה תמונה יהיה קישור לאתר BigFoto
 
באתר מופיעות פרסומות רבות לאתרי תמונות בתשלום - זהירות! הזהרו מכל הפניה המובילה לאתר שאינו BigFoto - אם אינכם בטוחים - בדקו בשורת הכתובת בדפדפן
 
---------------------------------------------------------------------------
 
כל התמונות באתר זה נמצאות ברשות הציבור וניתן להשתמש בהן באופן חופשי.
 
יש צורך ליצור קישור לתמונה שהורדתם. כדי ליצור קישור - יש להעתיק את הקטע המסומן HTML בדף ההורדה של התמונה אל כיתוב ה-HTML של אתר בית הספר - היוועצו במנהל האשכול או מדריך התקשוב כיצד לבצע זאת.
 
---------------------------------------------------------------------------
 
ליד כל תמונה שרוצים להוריד יש סעיף Content - יש לוודא שכתוב Free Download

---------------------------------------------------------------------------

מיקרוסופט מאפשרת הורדה ושימוש ללא תשלום באלפי מרכיבים גרפיים מסוגים שונים. בדף שבקישור יש לפנות לחלק בו נכתב Image Categories ולהתחיל משם.

זהירות! באותו דף מוצגים גם מוצרים מסחריים שאינם חינם. יש לוודא בכל הורדה כי בשורת הכתובת של הדפדפן מופיע המתחם microsoft.com (גם בצירוף מלים נוספות)
---------------------------------------------------------------------------
 
 
צלמיות - Icons
 
 
ליד כל ערכת צלמיות להורדה רשום מה טיב הרישיון הניתן להורדה (License).
 
בכל מקרה בו מותרת הורדת ערכה ובפרט אם כתוב Free Download או שמוזכר Creative Commons Attribution 3.0 - יש צורך ליצור קשר אל דף ערכת הצלמיות שהורדתם.
 
---------------------------------------------------------------------------
תבניות למצגות

מיקרוסופט מעמידה מאות תבניות להכנת מצגות ב- PowerPoint התבניות הן ללא תשלום בתנאי שתוכנת ה- PowerPoint מותקנת באופן חוקי.

 
 
Comments