משרד החינוך
מחוז הצפוןשמירה על זכויות יוצרים

שימוש מושכל ברשת האינטרנט
עידן המידע מביא עמו כמות אדירה של מסמכים, תמונות, צלילים וקולות, סרטי וידאו ועוד. יצירות בעלות ערך חינוכי כגון תמונות ממוזיאונים, סיפורים וספרים, יצירות מופת קולנועיות ועוד ועוד ניתנים היום להשגה בקלות וללא עלות.

פיתוי גדול הוא להשתמש בחומרים זמינים כל כך כדי לעטר את דפי האתר הבית ספרי, לתמוך בלמידה באתר הכיתתי או להמחיש סוגיה חברתית-ערכית השנויה במחלוקת.

מקובל היום לקבוע כי כל יוצר הינו בעל זכויות על יצירתו. הדבר נכון מבטהובן, מיכלאנג'לו, שייקספיר ועמוס עוז ועד למורה חגית ולתלמיד אבנר מכיתה ו'4.

זכותו של יוצר על יצירתו מעמידה כנגד חובה מצד המוסד החינוכי לשמור על זכות זו.

הנחת היסוד לסוגית זכויות היוצרים קובעת - כי אם לא נאמר אחרת ובמפורש - הרי שהתמונה, המאמר, סרטון ההמחשה - כולם נושאים את זכויותיו של היוצר ואסור להשתמש בהם בפעילות המוסדית באינטרנט מבלי להסדיר את עניין זכות היוצרים.

המוסד החינוכי, הפעילים מטעמו ברשת והנהלתו, יכולים, בנסיבות המקרה להימצא אחראים לפרסום המהווה פגיעה בזכויות יוצרים.

להסדרה אפשרויות רבות: ניתן לפנות ליוצר ולקבל את רשותו (בכתב בבקשה). לעתים ניתן לקבל רשות תמורת תשלום אגרה. לעתים ניתקל בסירוב מצד היוצר.

במקרים רבים (כמו אצל שייקספיר, מיכלאנג'לו ובטהובן) זכות היוצרים על היצירה עצמה פגה זה מזמן (במדינת ישראל מקובל שזכות יוצרים פגה שבעים שנה לאחר מות היוצר) אבל הביצוע עדיין נושא זכויות כאלה. למשל מילותיו של ספר תהלים במזמור ל"ד: "מי האיש החפץ חיים..." אינן נושאות זכויות יוצרים. אך המלחין ברוך חייט, עדיין אוחז בזכויות ללחן המוכר והזמרת חווה אלברשטיין עדיין נושאת זכויות על הביצוע. לכן - מותר לכתוב באתר בית הספר את מילות המזמור


"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע, עשה טוב. בקש שלום ורדפהו"


אבל אסור להטמיע באתר קובץ המשמיע אותן מלים בלחנו של חייט ובביצועה של אלברשטיין מבלי להסדיר את זכויותיהם.

חוק זכויות יוצרים ה'תשס"ח - 2007 - (ידוע גם בשם "חוק זכויות היוצרים החדש")

 מפרט את העקרונות החלים במדינת ישראל על שמירת זכויות יוצרים. כאמור, הפרשנות לחוק היא בידי בתי המשפט. ראוי לשים לב כי בדרך כלל יכול אדם לתבוע פיצוי כאשר נגרם לו נזק. במקרה של הפרת זכויות יוצרים יכול אדם (או מישהו מטעמו) לתבוע עד למאה אלף ש"ח! מבלי שיהיה עליו להוכיח שנגרם לו נזק.

ארגונים ואנשים פרטיים מנצלים מצב זה על מנת לגרוף רווח קל. לעיונכם מאמר שפורסם באתר "חורים ברשת" המציג את התופעה.

המתעניינים בתחום יוכלו למצוא עניין במאמרו של עו"ד חיים רביה המציג את ההבדלים בין המצב שהיה קיים בישראל לפני החוק החדש ולאחריו.

המינהל לתקשוב ולמערכות מידע פרסם בחודש נובמבר 2009 הנחיות מחייבות לגבי שמירה על זכויות יוצרים באתרי אינטרנט השייכים למשרד החינוך. אתרי בתי הספר במחוז הצפון יפעלו על פי ההנחיות הנ"ל. בחוזר האמור ישנן הפניות לחוזר מנכ"ל כלהלן:

הוראות קבע בנושא שמירה על זכויות יוצרים באתרי אינטרנט ושמירה על זכויות יוצרים והקרנת סרטי קולנוע בפורמט וידאו או בפורמט DVD חוזר מנכ"ל תשס"ד / 3(א), סעיף 3.6-5

ד"ר אברהם "אברום" רותם מפעיל אתר אינטרנט ובו דף למורה בעניין זכויות יוצרים ברשת.

פעילות חינוכית

המינהל למדע וטכנולוגיה מציע סדרה של פעילויות בנושא זכויות יוצרים ברשת.

 

 

 

 


 

 


Comments