דף הבית‏ > ‏

גיליון אלקטרוני


                  

 שינוי מספר המחוברים

פותח על ידי תמי גירון ומאיה לולקו


מכפילים את הסכום 
פותח על ידי תמי גירון ומאיה לולקו

 
שומרים על הסכום
פותח על ידי תמי גירון ומאיה לולקומשקעים 

 חישוב סכום וממוצע חודשי


משקעים 

עיצוב טבלה ותא 


הצגת נתוני סקר
באמצעות

 טבלה ותרשים טורים 
לכיתות ג'-ד'
מערכת השמש
מיון וסינון נתונים בגיליון אלקטרוני של Docs
 
 

 

    הכינו: תמר ענבל-שמיר ודנה פישר-שחור