הפקת שמן בשיטה החדשה - استخراج الزيت بالطريقة الحديثة
הפקת שמן בשיטה הישנה - استخراج الزيت بالطريقة القديمة