מרכז הדרכה


מה"ד מחוז צפון:
כתובת: ד.נ. גליל מערבי, בית לוחמי הגטאות 25220 
טלפון: 9816264 - 04 
פקס: 9813351 - 04