דף הבית‏ > ‏

הנחיות לרכז התקשוב

הנחיות למפעיל האתר הבית ספרי  (רכז התקשוב הבית ספרי)

מפעיל האתר הבית ספרי הינו בעל תפקיד משמעותי בקיום מערך למידה מרחוק והפעלת תקשורת מקוונת בעת חירום באמצעות האתר הבית ספרי. לשם כך מוטלת עליו עבודת הכנה מרובה ואחריות גדולה לקראת שעת חירום. כל שגרת הלמידה בעת חירום תלויה בהיערכות מראש ובפעילותו בזמן אמת.

 עדכון האתר הבית ספרי ללמידה מרחוק, כולל:

  • תכנון מערך הלמידה מרחוק.
  • חלוקת האתר למדורים כיתתיים ומדורים של תחומי דעת בהם יעודכנו חומרי ההוראה- למידה.
  •  הקמת פורומים סגורים לצוות בית הספר לצורך התארגנות, ניהול הלמידה והתייעצות עמיתים.
  • עדכון שוטף של האתר הבית ספרי לצורך קיום שגרת למידה בחירום.
  •  קשר קבוע עם הנהלת ביה"ס והצוות החינוכי, מתן מענה ותמיכה בבעיות .
  • שיתוף פעולה עם הפיקוח ורכז התקשוב לצורך העלאת התכנים המוזרמים מאתר משרד החינוך.
  • קישור האתר הבית ספרי אל כל האתרים הרלוונטים הן של משרד החינוך והן של משרד הבריאות כמו לאתרי תוכן שישמשו את התלמידים בעת השבתת הלימודים בבית הספר.
  • קשר עם מרכזי התמיכה של ספקי התוכן והתשתיות.
  • טיפול בפניות מורים ותלמידים בכל הקשור לתפעול הטכני.

 

ב.   פתיחת מאגר תקשורת הכולל: טלפונים, תיבות דוא"ל לכל הצוות החינוכי ולכל תלמיד ותלמיד (למי שאין).

ג.   הכשרת הצוות החינוכי (כולל מערך הייעוץ) לפעילות באתר הבית ספרי:

           העלאת קבצים והסרתם מהאתר הבית ספרי

           ניהול פורום כיתתי: כתיבת הודעה, תגובה, הסרת הודעה

           שימוש אפקטיבי בדוא"ל. 

Comments