כלי הערכה במתמטיקה

כלי הערכה לחינוך המיוחד:

מיפויים עד תחום ה-100 לכיתות הנמוכות:
מיפוי תחום ה-100
ניתוח כיתתי וחישובי ממוצע - מתחום ה-10 עד תחום ה-100 
(חדש באתר !!!השמות והנתונים נתונים רק לצורך ההדגמה)


מבדקים לפי שכבות הגיל - יסודי:
מבדקים ומיפויים לפי כיתות - מתי"א נתניה

מבדקים לחט"ב:     

מבדקים נוספים:
  כולל:
  מבדק מקיף - יסודי וחט"ב (צוות מדריכות מחוזיות)
  מבדק מעבר לכיתה ז' (צוות הדרכה ארצי).


מבחנים ומבדקים מהחינוך הרגיל: 


מאגר מבחני מפמ"ר/מייצב לחט"ב (מהשנים האחרונות):


מבחנים ומבדקים לבית ספר יסודי: 
- דוגמאות של שאלות (מטעם מפמ"ר) לבניית מבחנים, לפי כיתות: ב' - ו' 
 (הקבצים מצורפים למטה) 

מבחני מדף במתמטיקה מהאתר של ראמ"ה 
  כולל:
  מבחנים לכיתות היסוד - ד', ה'.
  מבחנים לכיתות חט"ב - ז', ח'.

משימות להערכה חלופית - קישורים לדוגמאות:
- אוגדן משימות להערכה חלופית לכיתות היסוד (מאת ד"ר יניב ביטון)

- משימות הערכה למורה ולתלמיד (אתר מפמ"ר)

- רעיונות נוספים למשימות הערכה חלופית (מתוך אתר המרכז הארצי למורים למתמטיקה) 

ĉ
אולגה אוגונובסקי,
17 במרץ 2017, 6:24
ĉ
אולגה אוגונובסקי,
17 במרץ 2017, 6:24
ĉ
אולגה אוגונובסקי,
17 במרץ 2017, 6:34
ĉ
אולגה אוגונובסקי,
17 במרץ 2017, 6:24
ĉ
אולגה אוגונובסקי,
17 במרץ 2017, 6:34
ĉ
אולגה אוגונובסקי,
17 במרץ 2017, 6:34
ĉ
אולגה אוגונובסקי,
17 במרץ 2017, 6:24
ĉ
אולגה אוגונובסקי,
17 במרץ 2017, 6:34
Ĉ
אולגה אוגונובסקי,
8 באוג׳ 2017, 5:52
Ĉ
אולגה אוגונובסקי,
9 בנוב׳ 2019, 10:37
ĉ
אולגה אוגונובסקי,
8 באוג׳ 2017, 5:52
Ĉ
מאתי"א עמקים,
10 בינו׳ 2018, 9:01
Comments