התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 נספח 3  

הנחיות ליישום התכנית

מסמך זה נועד להנחות את צוות בית הספר בכל הקשור בהכנת תכנית עבודה מוסדית ותכנית הוראה אישית לכל מורה, שיופעלו בכל בית ספר המשתתף בתכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 במהלך שנת הלימודים תשע"ב. במסגרת יישום התכנית, יידרש צוות בית הספר לבצע את התפוקות המצופות. לשם כך,  משרד החינוך יעמיד לרשות בית הספר את התשומות הנדרשות.

המסמך כולל מידע והכוונה לכתיבת תכנית העבודה הבית-ספרית, הנחיות לפעולה ולוחות זמנים לביצוע כדי להיערך באופן מיטבי ליישומה

Ċ
moshe chimovich,
Sep 6, 2011, 10:58 AM