על האתר‏ > ‏

הוספת הודעה נגללת לאתר

כדי להוסיף הודעה נגללת לאתר יש להשתמש בכתובת הבאה :


את הכתובת הזו מדביקים בדף בו רוצים להוסיף את ההודעה לאחר שבוחרים "הוספה לפי כתובת אתר" .
Comments