דף הבית

המערכים מבוססים על ערכת פעילות שפותחה לפתיחת שנת הלימודים תשע"ה לקידום שיח רב תרבותי מוגן ,התנהלות במצבי קונפליקט ומניעת גזענות. להלן קישור לערכת הפעילות