הנחיות להכנת תוצרים

פתגמים מהטקסט הכתוב לטקסט החזותי

  

איך מתחילים בתכנון ובניית הסרטון?
מצגת הסבר לעריכת סרטוניםהוראות לכתיבת סיפור משולב פתגמים
Comments