Home‏ > ‏

4 דגמי למידה 


''כיתה חכמה'' - למה הכוונה?? 


עמדת מורה מקוון בסיסית (מחשב מורה ומקרן)

 מחשב מורה ומקרן
 קישוריות לאינטרנט
 מרחב מקוון (דוגמא למרחב מקוון- שנת תש"ע)
 הצגת חומרי לימוד ברשת
 ניצול זמן הוראה
 אינטראקציות מגוונות (מורה תלמיד/ בין עמיתים/עם מומחי תוכן)
 גיוון ההוראה באמצעי ההמחשה
 
דגם ב': עמדת מורה- מקוון + לוח אינטראקטיבי
 מחשב מורה ומקרן
 לוח מתוקשב
 קישוריות לאינטרנט
 מרחב מקוון
 הצגת חומרי לימוד מקוון
 ניצול זמן הוראה
 שיפור אינטראקציות
 גיוון באמצעי ההמחשה
 ניהול דפי לוח מוכנים מראש, ויצירת דפי לוח תוך כדי ההוראה ושמירתם
 הקלטת מהלך השיעור כפי שמתועד על גבי הלוח
 שימוש בתבניות מותאמות לתחומי תוכן מוכנות מראש השמורות בתוכנת הלוח
 
יתרונות הלוח החכם

דגם ג': תכולת דגם א' או ב' בשילוב מחשב נייד לכל קבוצת תלמידים

 מחשב מורה ומקרן

 אופציה - לוח מתוקשב

 קישוריות לאינטרנט

 מרחב מקוון

 מספר מחשבים ניידים

 הזדמנויות הלמידה של דגם א' או דגם ב'

 עבודה בקבוצות והבניית ידע שיתופי


דוגמא לפעילות חקר רשת   דוגמא נוספת

דגם ד': תכולת דגם א' או ב' בשילוב מחשב נייד לכל תלמיד
 מחשב מורה ומקרן
 אופציה - לוח מתוקשב
 קישוריות לאינטרנט
 מרחב מקוון
 מחשב נייד לכל תלמיד
 הזדמנויות הלמידה של דגם א' או דגם ב'
 עבודת חקר אישית וקבוצתית
 
 
 
 

 
ĉ
תמר שמיר,
7 באוק׳ 2010, 0:15
Comments