החקר המדעי

 

"המטרה היא, לא לצייד את שכלו של אמיל בדעת,

אלא ללמדו את המתודה כיצד לרוכשה בשעת הצורך." 

הפילוסוף, ז'אן-ז'אק רוסו, (1778-1712).


        דו"ח ניסוי- שלבי החקר המדעי         
                (עריכה ע"י שושי למברגר )       

         נושא הניסוי: כותרת קצרה וממצה, המצביעה על התחום בו יעסוק הניסוי .

         שאלת החקר : שאלת החקר מציגה את הבעיה שעומדים לבדוק  ובה  
          יש  להתייחס   לשני גורמים:
          הגורם האחד הוא זה שאנחנו משנים ונקרא גורם משפיע. 
         והגורם השני הוא זה שהשתנה בעקבותיו ונקרא הגורם המושפע .

 

        השערהניבוי תוצאות אפשריות לניסוי ; ניחוש טיבו של הקשר בין
         גורמים שונים בניסוי או מידת השפעתו של גורם כלשהו על תופעות    

         שמתרחשות במהלך הניסוי .

        ההשערה חייבת להיות מנוסחת באופן שניתן לבדוק אותה, ומשימתינו          
        בעבודת החקר היא לאוששה  או להפריכה.

       כדי לנסח את השערת החקר היעזרו  במילים הבאות:

       ככל ש.......................כך....................

       אם.............................אז....................

       לפי דעתי ..................א.................משפיע על..................ב.......................

       לפי דעתי.......................א...........................נגרם כתוצאה 
       מ.................ב................

       הבסיס המדעי  להשערה (הנימוק) :_______________________

     

        תכנון הניסוי:

         ציוד וחומרים: פירוט כל החומרים וכמויותיהם, הכלים  ומכשירי המדידה  
         הדרושים לביצוע הניסוי. 

        מהלך הניסוי: תיאור הדרך בה בוצע הניסוי וציון כל סוגי המדידות שנערכו

        במהלך העבודה. כמו כן  יש להתייחס לזמן ולמקום הניסוי,  מהו הגורם
        המשפיע ומהו הגורם המושפע? ציינו לפחות 3 גורמים קבועים ואת מספר החזרות. 
       

           תוצאות : תארו בקצרה באופן מילולי את עיקר התוצאות.

          הציגו את תוצאות הניסוי,  ניתן בטבלה (הקפידו על כללי בניית טבלה).
          כמו כן ניתן  להציג את התוצאות בעזרת תיאור גרפי.
       
    דיון בתוצאות:
ציינו לפחות 3 עובדות שהינכם מבחינים בתוצאות הניסוי. הסבירו את התוצאות.  
 
מסקנה: מהווה  תשובה לשאלת החקר  שנבדקה  .
          רשמו את מסקנתכם מהניסוי . האם אתם  מאששים או מפריכים את   
          השערתכם?                                                                                                        


 
תת-דפים (2): ניסוי תצפית
ĉ
ענת עזר,
8 בספט׳ 2012, 20:07
ĉ
ענת עזר,
9 בספט׳ 2012, 11:54
Comments