המפגש מיועד לבתי הספר הממלכתיים, הניגשים השנה, תשע"ח, למיצ"ב חיצוני
                                                             (קישור לרישום בהזמנה אותה קיבלתן לבתי הספר)
  
                          
             
     

כנס  ספריית פיג'מה 13/10/16

מצגת ציטוטים לפתיחת הכנס
                                             https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/15/home/gordon


   
                       

         https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dHphZm9uZXQub3JnLmlsfHNhZmFzaGFyb258Z3g6MjQ3NjEyYzg4NDdhYjM4MQhttps://drive.google.com/drive/u/2/recent

עדכונים