מיפויי סוף שנה נשלחו לבתי הספר, בתי ספר שאינם מודרכים מתבקשים ליצור קשר (sharongaled@gmail.com)
שימו לב, בנינו משימת הערכה חדשה לכיתות ו'
בהצלחה לכולם


                     
  
 
 
                       

    המפגש מיועד לבתי הספר הממלכתיים, הניגשים השנה, תשע"ח, למיצ"ב חיצוני
                                                             (קישור לרישום בהזמנה אותה קיבלתן לבתי הספר)
  
                          
             
     

כנס  ספריית פיג'מה 13/10/16

מצגת ציטוטים לפתיחת הכנס
                                             https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/15/home/gordon


   
                       

         https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dHphZm9uZXQub3JnLmlsfHNhZmFzaGFyb258Z3g6MjQ3NjEyYzg4NDdhYjM4MQhttps://drive.google.com/drive/u/2/recent

עדכונים