כנסו לקישור והירשמו למפגשי
                                         
החשיפה לחלק הכתיבה במבדק ב'
                                                          
                     
        
           
  
 
 
   
        
              
                            

                    
     

כנס  ספריית פיג'מה 

מצגת ציטוטים לפתיחת הכנס
                                             https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/15/home/gordon


   
                       

         https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dHphZm9uZXQub3JnLmlsfHNhZmFzaGFyb258Z3g6MjQ3NjEyYzg4NDdhYjM4MQhttps://drive.google.com/drive/u/2/recent

עדכונים