Práce žáků ZŠ Tyršova

Práce žáků naší školy lze rozdělit do několika kategorií:

Práce v průběhu výuky vznikají během vyučovacích hodin buďto jako samotný cíl, nebo jako pomůcka při vyučovacím procesu. Bývají individuální (typicky například výkresy při Výtvarné výchově, slohové práce nebo výrobky na Dílnách a Domácích pracech) i skupinové.

Práce, na kterých pracují žáci sami doma. Sem patří hlavně věci vzniklé při soutěžích v některém z předmětů nebo jako domácí úkoly.

Ročníkové práce. Na druhém stupni mají žáci možnost vybrat si z nabídky mnoha témat z nejrůznějších předmětů. Na vybrané téma pak zpracovávají ročníkovou práci pod vedením některého z vyučujících. Pro žáky osmé a deváté třídy je ročníková práce povinná, pro jejich mladší spolužáky dobrovolná. Témata jsou zadávána tak, aby při jejich zpracování mohli žáci uplatnit své osobní zaměření, dovednosti jinak ve škole nepříliš využitelné nebo vlastní zájmy a koníčky.