Hudební výchova pro II. stupeň ZŠ

Vítejte ve virtuálním kabinetě hudební výchovy pro II. stupeň Tyršovy školy v Praze - Jinonicích. Co tu najdete?

Především odkazy a materiály užívané v hodinách hudební výchovy na druhém stupni. Výuka se tu samozřejmě řídí školním vzdělávacím programem Tyršovy ZŠ, ale bývá vhodně přizpůsobována potřebám jednotlivých třídních kolektivů, ba dokonce i potřebám jednotlivců.