Informace


Pojďte s námi šetřit vodou!

přidáno: 18. 12. 2018 4:27, autor: Emilie Pilátová

Ekotým MŠ Tyršova se rozhodl povolat si na pomoc s plýtváním vodou nezvyklé zvíře – plejtváka obrovského. Také obrovsky plýtváte vodou? Půjčte si ho! Je to sympaťák!  

Ekotým vybíral celkem z 66 plejtváků, které dětem doma nakreslili rodiče.

Kam s ním? Všude tam, kde se na vás může usmívat a říkat vám svým vlídným hlasem: „Prosím zavři ten kohoutek.“ Zkuste se zamyslet nad tím, kolik čisté vody odteče do kanalizace v průběhu toho, co si čistíte zuby nebo myjete ruce. Představte plejtváka svým dětem a vysvětlete jim, proč je potřeba se vodou naučit šetřit.  

Budeme rádi, když při pohledu na jeho úsměv vypnete vodu hned, jak jí nebudete opravdu potřebovat.

Do 23.11.2018 je možné nosit obrázky plejtváků

přidáno: 22. 11. 2018 1:30, autor: Emilie Pilátová


Projekt „Nejsem plejtvák“

přidáno: 9. 11. 2018 5:02, autor: Pavla Kadlecová   [ Aktualizováno 22. 11. 2018 1:19 uživatelem Emilie Pilátová ]

 

V rámci Národního týdne Ekoškol naše mateřská škola spustila dne 8.11.2018

projekt „Nejsem plejtvák“

Projekt se skládá z následujících částí:

1. Beseda s dětmi na téma šetření s vodou

Proč musíme šetřit vodou? Jak můžeme šetřit vodou při mytí rukou, čištění zubů nebo použití toalety? Jak to je s vodou v Česku a například v rozvojových zemích světa? Jak vypadá plejtvák, a jak nám může pomoci, abychom v každodenním životě nezapomínali vodou neplýtvat? O tom všem si děti povídaly v rámci krátké prezentace doplněné obrázky a videem.   

2. Pracovní list pro rodiče „Mami, tati, nakresli mi prosím plejtváka…“

Rodiče byli dopisem a pracovním listem, který nalezli v šatnách, vyzváni, aby s dětmi doma nakreslili plejtváka. Věříme, že děti rodičům svými slovy povyprávěly o tom, co nového se na besedě dozvěděly.

3. Zpracování nejhezčího obrázku plejtváka

Z odevzdaných obrázků bude vybrán ten nejpěknější plejtvák, který bude nakopírován, zalaminován a rozmístěn na klíčových místech mateřské školky, kde bude všem připomínat, že vodou se neplýtvá. 

4. Publicita

Vybraný obrázek bude s patřičným komentářem poskytnut široké veřejnosti. Uvidíme, kam všude naše velryba dopluje, a koho každého bude inspirovat k šetření s vodou.

5. Každodenní práce s dětmi

Zahájením projektu a jeho představením dětem a rodičům se nejen paní učitelkám a zaměstnancům mateřské školy otevřela nová možnost, jak děti na problematiku šetření s vodou v rámci každodenní činnosti upozorňovat.
   

PODĚKOVÁNÍ

přidáno: 24. 6. 2018 7:55, autor: Pavla Kadlecová   [ aktualizováno 24. 6. 2018 7:56 ]

Děkujeme za pomoc s realizací venkovní nástěnky pro naši Ekoškolu. Nástěnku vyrobil truhlář pan Papírník, finance poskytla paní Sezer, maminka z červené třídy, a se zabudováním nástěnky pomáhal pan školník Poustka. Ještě jednou moc děkujieme. Ekotým


Beseda - VODA

přidáno: 9. 5. 2018 4:17, autor: Pavla Kadlecová

Beseda o vodě

Dne 26. dubna 2018 se v rámci projektu Ekoškola konaly v mateřské škole Tyršova dvě besedy na téma „voda“.  Dopolední beseda byla určena dětem, na odpolední byli pozváni rodiče. Dotazy ohledně vody přišel zodpovědět externí odborník pan ing. Zdeněk Petrů, který se již mnoho let profesně věnuje problematice šetření s pitnou vodou, technologiím úpravy a filtrace vody či snižování nákladů v oblasti vodního hospodářství.

Dětská beseda

„Když jsem šel přes park k vám do školky, říkal jsem si, že je vlastně zajímavé se zamyslet nad tím, kde všude se voda vyskytuje.“

 „Já to nevím!“ „Ale já to také nevím…“

„Je v pejskovi?“ – „Né!“ – „Je ve stromě?“ – „Né!“

„Je v kytičce? Je ve mně?“ – Zde už si děti tak jisté nebyly. „Voda je všude v živé přírodě, vše živé vodu potřebuje. Jen ji občas nevnímáme. Kde najdeme vodu tak, jak ji znáte vy? V potůčku, v moři, v oceánech, v rybníce, v mráčku, v rose, v ledu, ve sněhu, v mlze … Kde ještě?“

„Ve fontáně! V hadici! V bazénu!“

„Vidíte, voda je všude kolem nás. A známe ji v několika formách: nejen jako vodu, která teče v řece; je také ve vzduchu, kde ji ani nevidíme; v ledu nebo v kroupách je voda pevná. Uvažuji i o tom, když voda odtéká potůčky a řekami, jak se vrací zpět? Sluníčko zahřívá vodu a ta se vypařuje, vzniká mrak. Vítr ho odfoukává nad pevninu, kde se mrak vyprší. Déšť se vsakuje do země a doplňuje prameny, ze kterých jsou potoky napájeny. Je důležité, aby se voda vsákla do podzemních pramenů, aby neodtekla do kanálu, to by pak prameny vyschly.“

„Chtěl bych se zeptat, na co všechno potřebujeme vodu doma? Na pití, na mytí, na vaření, zalévání, spláchnutí záchodu, praní prádla… Na to vše se dnes používá pitná voda, která nám teče z kohoutku. Ta se musí čerpat, upravovat, teče k nám potrubím. Je drahá a cenná. Bylo by skvělé, kdyby pitnou vodu nahradila tam, kde to jde, třeba voda dešťová.  Na spláchnutí záchodu ani na zalévání zahrádky pitná voda třeba není.“

A konečně byl prostor pro dětské dotazy. Částečně se jednalo o postřehy, kde všude se ještě voda vyskytuje, nebo na co se používá:

 • „používá se v továrně“ (zde se používá na mnoho věcí)

 • „máme ji v bazénu“ (tam by mohla být klidně jen voda dešťová)

 • „voda je třeba, když by hořelo“

 • „je ve studni“ (ty byly dřív ručně kopané, dnes přijede velký vůz a vyvrtá studnu velmi hluboko do země; voda ve studni je velmi důležitá tam, kde není rozvod pitné vody)

 • „je ve studánce“ (zde vytéká podzemní pramen)

 • „je v umyvadle“ (když si čistíme zuby, pustíme vodu jen na začátku a na konci, šetříme vodou)

 • „je v trubce“ (potrubí je pod zemí, a když praskne, musí se vykopat jáma a potrubí je třeba opravit, abychom vodu neztráceli)

 • „je v omáčce, v polévce, ve vodopádu“.

Některé dotazy byly velmi chytré. Bylo z nich vidět, že děti o vodě skutečně přemýšlejí: „Jak se napijí zvířátka, která žijí pod vodou?“  „Je voda ve sluníčku?“ „A v zubech?“ „Kolik vody je v lidském těle?“ „Je voda v bublině?“

„Kolik vody spotřebujeme?“ – „To je důležitá otázka! Denní spotřeba pitné vody je průměrně 100 litrů na každého člověka. Kolik je 100 litrů? Představte si, kolik lidí žije v Jinonicích, v celé Praze, v celé naší republice? Je to obrovské množství vody! Proto by bylo dobré alespoň z poloviny využívat vodu dešťovou.“

„Je voda zdravá?“ – „Kvalita vody, která teče doma z kohoutku, je hlídaná, pitná voda určitě zdravá je. Kdybychom ale šli do Prokopského údolí, a chtěli bychom se napít z potoka, tam už voda určitě zdravá nebude. Může obsahovat různé bakterie, které nám udělají špatně v bříšku.“

„Je voda důležitá?“ – „Vedle sluníčka je voda to nejdůležitější, co potřebujeme k životu. Bez ní bychom nemohli žít.“

„Je voda v podzemí?“ – „To je velmi důležitý dotaz. Hluboko v podzemí, ve skalách, se nacházejí ty nejdůležitější zdroje vody. Voda je tam velmi kvalitní a je jí tam hodně.“

„Kolik vody je v oceánu?“ „Kolik vody je v České republice?“ „Z čeho se voda skládá?“ Zodpovědět některé otázky tak, aby je děti mohly pochopit, bylo téměř nemožné. Vždy ale dostaly svoji odpověď, i když trochu jednodušší.

 

Pozvánka na besedu o vodě

přidáno: 20. 4. 2018 2:18, autor: Emilie Pilátová


EKOKODEX

přidáno: 30. 3. 2018 6:08, autor: Pavla Kadlecová   [ Aktualizováno 20. 4. 2018 2:22 uživatelem Emilie Pilátová ]


ZÁPIS Z EKOTÝMU ZE DNE 22.1. 2018

přidáno: 13. 3. 2018 3:24, autor: Pavla Kadlecová

ZÁPIS Z EKOTÝMU ZE DNE 22.1. 2018

 

 

Přítomni:        

Pavla Kadlecová – paní učitelka žluté třídy a koordinátorka EVVO

Alexandra Čechová – paní učitelka červené třídy

Veronika Červeňák-Hárychová – paní školnice

Iva Marková – maminka žákyně z modré třídy

Emilie Pilátová – maminka žáka z červené třídy

Ludmila Kopáčková – maminka žáka z barevné třídy

 

                       

Nepřítomen:   

Soňa Hasenkopfová – paní ředitelka Tyršovy ZŠ a MŠ (zahraniční cesta)

Barbora Studená – maminka žáka ze žluté třídy (nemoc)

 

                        

 

Přítomné děti: 

Viktorie Tomisová – červená třída

Magdalena Hronová – červená třída

Johana Listová – barevná třída

Eliška Šenkýřová – barevná třída

Eliška Marková – modrá třída

Alika Sawliak – modrá třída

 

  

 • Práce dětí

Všechny děti jsou obrázkoví zapisovatelé. Paní učitelka jim zadala téma “voda“ a jejich chápání tohoto pojmu se odrazilo v obrázcích, které na konci setkání děti okomentovaly. Nápovědou bylo: Co vymyslíte, když řeknu voda. Kde všude se používá, využívá. Kde se skladuje, v přírodě, doma. Voda v řece, v rybníce, v mracích, v moři, ve vaně, v bazéně, ve sklenici….

 

 • Nástěnka

Paní Pilátová popsala průběh realizace nástěnky, která je již ve výrobě a placena bude formou sponzorského daru rodičů dítěte z červené třídy.

 

 • Ekokniha

Paní učitelka Kadlecová představila Ekoknihu. Ta se skládá z obrázků všech členů Ekotýmu, které nakreslily samy děti.

 

 • Ekokodex

Ekokodex, pravidla, která chceme v MŠ dodržovat. Pravidla vymyslely děti v MŠ na základě zkušeností z loňského roku. V letošním roce tak bylo zakončeno téma „Odpady“. Ekokodex se bude průběžně doplňovat společně s vypracováním dalších témat. Ekokodex zatím sestává ze šesti pravidel:

1. Třídíme odpad – papír, sklo, plast.

2. Kreslíme na papíry z obou stran 

3. Zbytky ovoce a zeleniny odnášíme na kompost

4. Roličky od toaletního papíru využíváme k dalšímu vyrábění

5. Vybité baterie házíme do správné popelnice 

6. Na toaletě si bereme menší kousky toaletního papír

 

Jednotlivé body jsou zpracovány i formou obrázků. Obrázky budou upraveny do podoby korálků, ty se pak vyvěsí v každé třídě na viditelném místě.

 

 • Propagace

Paní Pilátová napsala článek o Ekokodexu a o další práci v tématu „Voda“. Článek je zveřejněn na webovém informačním portálu Prahy 5 www.ipetka.cz.

 

o   Nové téma VODA

Novým tématem je „Voda“.  Ekotým byl seznámen s otázkami k analýze. Ke zpracování je vybráno  osm klíčových otázek a jedna doplňující.

Klíčové otázky:

1. Jakou má škola měsíční spotřebu vody? (vody teplé a studené)

2. Kdo a jak často kontroluje spotřebu vody?

3. Co dělá škola pro šetření s vodou?

4. Zjistěte, jakými typy kohoutků (baterií) je vybavena škola. Uveďte, kolik jich ve škole máte a kde se nachází. Zaznamenejte, zda je kohoutek opatřen úspornou hlavicí neboli perlátorem.  Zjistěte, zda kohoutek kape, či ne.

5. Jaký typ splachování je nainstalován na toaletách ve škole? Znají děti způsoby, jak šetřit vodou při splachování na WC?

6. Jak často zjišťujete, zda jsou vodovodní kohoutky a toalety v pořádku? Jak rychle jsou kapající kohoutky či protékající WC opraveny?  

7. Z jakého zdroje škola získává pitnou vodu? Kde se ve škole bere pitná voda?

8. K jakým účelům škola využívá užitkovou vodu? Odkuj ji získává?

Doplňující otázky, aneb co může být zajímavé zjistit:

 1. Máte ve škole nebo na školním pozemku nádrž na dešťovou vodu?

 

 • Další nápady k tématu VODA

Besedy s rodinnými příslušník a odborníky, kteří pracují s vodou.

 

Termín příštího setkání:  14. květen 2018, 10:30 hodin

 

 

                                                                       Zapsala dne 22.1.2018                Iva Marková

Ekokodex

přidáno: 25. 1. 2018 4:52, autor: Pavla Kadlecová   [ aktualizováno 5. 3. 2018 5:27 ]

V letošním školním roce jsme uzavřeli téma "ODPADY" zpracováním ekokodexu. Ekokodex představuje souhrn pravidel, jak žít v souladu se životním prostředím, kterými se celá matřeská škola bude řídit. 
Na jeho vytváření pracovaly děti ze všech tříd. Nejdříve pracovaly samostatně, poté společně s učitelkami vybraly ta nejdůležitější pravidla, přičemž čerpaly ze zkušeností a poznatků z loňského roku. Ekokodex je zpracován písmenkovou i obrázkovou formu.

Ekokodex
1. Třídíme odpad - papír, sklo, plast
2. Kreslíme na papíry z obou stran (používáme "šmíráky")
3. Zbytky ovoce a zeleniny odnášíme na kompost
4. Ruličky od toaletního papíru využíváme k dalšímu vyrábění
5. Vybité baterie házíme do správné popelnice 
6. Na toaletě si bereme menší kousky toaletního papíruDěti kreslí obrázky k ekokodexu:Děti z barevné třídy předávají obrázky k ekokodexu paní učitelce Pavle ze žluté třídy:

Píše se nejen o nás, ale také o našem EKOKODEXU!

přidáno: 24. 1. 2018 21:53, autor: Emilie Pilátová

Na webovém informačním portálu Prahy 5 www.ipetka.cz se již dnes můžeme dočíst, že jsme sepsali Ekokodex, a jak bude naše činnost pokračovat v tématu VODA. Celý článek včetně obrázku si můžete přečíst ZDE.
1-10 of 30