Missie & Visie

Missie:

Kansen voor iedereen: meisjes jongens, jong en oud, alle nationaliteiten

 

In onze sportclub krijgt ieder kind en volwassene de kans om recreatief actief deel te nemen aan een turn- ropeskipping en/of dansles ongeacht hun kunnen en dit in een aangename, ongedwongen en sportieve sfeer.

Er wordt advies gegeven en overlegd in welke wedstrijd- of selectiegroep kinderen het best terecht komen, er is een selectie voorzien voor de groepen: talenten, AGD, tumbling recreatief, ropeskipping demo, best dance.


Plezier, fairplay

 

We streven naar gelukkige leden, die met plezier hun favoriete sport komen beoefenen. Ieder lid moet met plezier kunnen komen naar de groep waar hij of zij in thuishoort. Het is en blijft op de eerste plaats een “gezellig samenzijn” tussen leeftijdsgenoten, met als doel iets bij te leren in de turn- ropeskpipping-  of dansles. Kinderen, leren uit het “samen zijn of samen sporten” waarden en normen die bij de maatschappij behoren.

Er worden sociale contacten gelegd die ook buiten de club blijven voortbestaan.

 

Verbondenheid, respect, samenwerking en vriendschap

 

Door de voortdurende veranderingen in een moeilijke maatschappij bieden wij aan iedereen en vooral aan onze jeugd een goede structuur in onze sportclub.

Wij proberen verbondenheid, samenwerking, vriendschap en respect mee te geven als waarden aan onze leden.

Visie: LIFE TIME sporten

Het is de bedoeling om aan alle leeftijdsgroepen recreatieve sport aan te bieden en competitieve wedstrijdsport voor meisjes in de discipline artistiek gymnastiek dames, het is een ideale start naar het life-time sporten.

Wij staan open voor vernieuwingen, samenwerking met andere sportclubs, en ideeën zijn altijd welkom.

We staan open voor ideeën van andere clubs of sportfederaties, gemeentelijke sportdienst,

In het seizoen 2015-2016 wordt dit verenigingsplan herbekeken.