Geschiedenis

Op dinsdag 13 december 1960 werd er, de lessen "lichamelijke opvoeding" op school buiten beschouwing gelaten, voor het eerst echt geturnd op Herenthoutse bodem. Dat gebeurde toen in de gemeentelijke turnzaal die tot dan enkel voor schoolse gymnastiek werd gebruikt. Pas veel later is er ook gebruikt gemaakt van de sporthal 't Kapelleke. Stichter en initiatiefnemer Victor Horemans, destijds turnleraar in de gemeentelijke jongensschool, bleef gedurende vele jaren met hulp van andere bestuursleden de grote bezieler van de ‘turners'.De naam werd weggeplukt van een toen lopend tv programma op de BRT, namelijk ‘Blijf Jong'.
Aanvankelijk waren er enkel mannelijke ‘turners', later in 1966 zijn er de meisjes bijgekomen. Naar jaarlijkse gewoonte werd er in het verleden gezamenlijk in kring het paasfeest of Neteverbondfeesten gevierd, door eerst gezamenlijk een eucharistieviering bij te wonen. Woorden zoals zomerfeesten, Sinterklaasfeesten, gouwfeesten en Neteverbondfeesten roepen herinneringen op bij de leden van toen.
Het aanbod is verruimd in al die jaren, waar er oorspronkelijk enkel geturnd werd zijn er de laatste jaren dansgroepen ontstaan, voor elke leeftijd.
Het turnmateriaal is geëvolueerd met de jaren. Sinds
dit jaar 2006 kunnen we onze leden het gebruik van een airtrack aanbieden. Een airtrack is een baan gevuld met lucht, 15 meter lang en met een hoogte van 60 centimeter. Aanvankelijk was de turnkring een feitelijke vereniging, sinds 8 januari 1998 is deze veranderd in een vereniging zonder winstoogmerk of vzw. Deze verandering bracht meer administratief werk mee.
Sinds 22 maart 1998 zijn we aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw. Via een ledenprogramma worden al onze leden aangesloten bij die federatie.
Info vind je op www.gymfed.be
.
We hopen sportievelingen te mogen ontmoeten die hun steentje willen bijdragen in het besturen van de ‘turners'. Zo kunnen we onze jeugd blijvend een gezonde sportieve leefhouding meegeven.
Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom !