Sportongeval

Procedure aangifte sportongeval

Wat te doen bij het oplopen van een kwetsuur tijdens een verplaatsing van of naar de lessen, wedstrijden of activiteiten ingericht door de club:

Procedure voor deze aangifte van kwetsuur en schadebetaling:  
- Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club, lesgever of secretaris. Speciale aangifteformulieren zijn verkrijgbaar bij de lesgever, op het clubsecretariaat, op de federatie of kunnen gedownload
worden van onze website.
- De clubsecretariaat meldt het schadegeval met het aangifteformulier aan de GymnastiekFederatie binnen de 8 dagen na het ongeval.
- De federatie kent, na controle van het lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe en meldt dit aan de betrokkene.
- Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing. Dit attest wordt ingevuld opgestuurd naar de federatie als de kwetsuur genezen is.  

- De federatie handelt rechtstreeks het dossiernummer verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.

Indien je nog vragen hierover hebt kan je steeds terecht bij je lesgever, bij de voorzitter of secretaris van onze club.


Ċ
Dirk Houben,
14 aug. 2014 12:51
Ċ
Dirk Houben,
14 aug. 2014 12:54
Ċ
Dirk Houben,
14 aug. 2014 12:51
Ċ
Dirk Houben,
22 sep. 2018 06:57