หน้าแรก

http://www.admissionpremium.com/news/1204

>> แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักเรียนในการใช้เทคโนโลยี  คลิก

>>  แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  คลิก

>>  แบบฟอร์มสมัครอีเมล์ของโรงเรียน ม.1  ม.4


ดร.เอื้อมพร  สายเสมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุบลราชธานี

นายวีระยุทธ  เดชพันธ์
ผู้ประสานงานศูนย์คอมพิวเตอร์
โอลิมปิก สวอน.