โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ลำดับ
      :    1.
ชื่อ          :    นายสมพงษ์ พลสูงเนิน
ระยะเวลา :   10 กุมภาพันธ์ 2546 - 24 พฤศจิกายน 2549 


ลำดับ      :    2.
ชื่อ          :    นายโกศล พละกลาง
ระยะเวลา :   4 ธันวาคม 2549 - 30 กันยายน 2552     


ลำดับ      :    3.
ชื่อ          :    นายนคร   เดชพันธุ์
ระยะเวลา :    7 มกราคม 2553 - 22 สิงหาคม 2555 


ลำดับ      :    4.
ชื่อ          :    ดร.เลิศศิลป์  รัตนมุสิก
ระยะเวลา :   24 สิงหาคม 2555 - 2 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ      :    5.
ชื่อ          :    ดร.สันต์ธวัช ศรีคำแท้
ระยะเวลา :   5 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน