ประวัติโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลบ้านหนองบัว”  ตั้งขึ้นเมื่อ   .. 2473 ครั้งแรกในศาลาวัดเชตวัน(พระนอน) เป็นสถานที่เรียน ในปี พ..  2480 ราษฎรได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์สมทบกับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ   ปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้น ในเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา  ปัจจุบันมีอาคารเรียนจำนวน 6 หลัง