ต้นไม้พูดได้

 

แหล่งข้อมูล
                    http://www.maipradabonline.com/maipradabex/makpoomakmea.htm
                    http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_page.asp