^p^‎ > ‎

Optymlizacja grafiki www na potrzeby latarni google

opublikowane: 31 paź 2017, 15:03 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 30 lis 2017, 16:28 ]

Oto dwa  skrypty, które pozwolą na optymalizację  grafikę na potrzeby latarni google

jpegoptim


find . -iname '*.jpg' -print0 | xargs -0 jpegoptim --max=90 --strip-all --preserve --totals
find /www/w.net -type f -iname '*.jpg' -exec jpegoptim --strip-all {} +

zmiana rozmiaru 

mogrify -resize "1000x1000>" *.jpg

oraz 

jpegtran

#! /bin/sh

EXTENSIONS="jpe?g"

if [ -z "$1" ]; then
    DIR="`pwd`"
else
    DIR="$1"
# optymalizacja
find "$DIR" -regextype posix-egrep -regex ".*\.($EXTENSIONS)\$" -type f | xargs -I{} jpegtran -optimize -progressive -outfile "{}.zminiony" "{}"
   Jeśli coś się tu Ci przydało nie krępuj się wyślij 1 zł jako --> Donacje! - przyda się :) 
Comments