^p^‎ > ‎

Git - komendy

opublikowane: 10 wrz 2018, 14:08 przez Piotr Trochymiak

Lista przydatnych komend GIT

git init
Inicjalizuje repozytorium GIT w danym katalogu
git add [nazwa_pliku]
Dodaje zmiany we wskazanym pliku do commita
git add .
Dodaje wszystkie zmienione pliki do commita
git add -p [nazwa_pliku]
Udostępnia możliwość dodania wybranych linii w zmodyfikowanym pliku do commita
git commit -m "[treść_commita]"
Dodaje opis do commita. Dobrym zwyczajem jest opisanie co ta zmiana wprowadza do kodu w zakresie funkcjonalnym
git add origin [adres_repozytorium, np. https://github.com/username/moje-repozytorium.git]
Ustawia konkretny adres zdalnego repozytorium jako główne repozytorium
git push origin master
Wysłanie zmian do branacha zdalnego
git push -f
Wysłanie zmian do zdalnego repozytorium ignorując konflikty, to znaczy, że jeśli wystapią konflikty to pliki zostaną nadpisane właśnie wysłaną wersją. Trzeba stosować to bardzo ostrożnie.
git checkout [nazwa_brancha]
Zmienia aktywny branch na wybrany przez użytkownika
git checkout [nazwa_pliku]
Usuwa zmiany w wybranym pliku
git checkout .
Usuwa zmiany we wszystkich zmienionych plikach
git checkout -b [nazwa_brancha]
Tworzenie nowego brancha z aktywnego brancha i przełączenie się na niego
git rebase master
Zaciągnięcie zmian z brancha głównego do brancha aktywnego
git push origin :[nazwa_brancha]
Usunięcie zdalnego brancha
git branch -d [nazwa_brancha]
Usuwanie brancha lokalnie. Nie można usunąć w ten sposób aktywnego brancha
git stash
Dodanie zmienonych plików do pamięci/stosu i usunięcie ich z aktywnego brancha
git pull --rebase
Pobranie najnowszych zmian z aktywnego brancha zdalnego
git stash pop
Przywrócenie zmodyfikowanych plików z pamięci/stosu
git stash clear
Czyszczenie pamięci/stosu
git remote prune origin
Pobranie aktualizacji o usuniętych branchach zdalnych
git fetch --all
Pobranie listy zdalnych branchy
git branch
Wyświetlenie listy lokalnych branchy
git branch -r
Wyświetlenie listy zdalnych branchy
git status
Wyświetlenie listy zmienionych plików
git diff [nazwa_pliku]
Szczegółowe wyświetlenie zmian w wybranym pliku
git reset HEAD
Resetowanie przygotowanych commitów (przed wysłaniem). Zmodyfikowane pliki są dostępne do ponownego dodania.
git reset HEAD --hard
usuwanie wszystkich zmian z brancha lokalnego i przywrócenie zmian z brancha zdalnego
git reset HEAD^ --hard
Usuwanie ostatniego commita z brancha
git reset HEAD^^
git reset HEAD~2
Obydwie komendy usuwają ostatnie 2 zmiany z brancha. Im więcej daszków (^) tym więcej commitów zostanie usuniętych.
git rebase -i HEAD~3
Interaktywne zmienianie zawartości, opisów commitów. Commity mozna łączyć wtedy w jeden duży, zmienić jego opis, itd.


żrodło: 
https://blog.piotrnalepa.pl/2013/05/19/git-podreczny-zestaw-niezbednych-komend-dla-kazdego-webdevelopera-i-nie-tylko/


Comments