^p^‎ > ‎

Debian + Nginx+Perl

opublikowane: 10 gru 2016, 16:09 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 30 lis 2017, 16:30 ]
Instalujemy pakiety 
apt-get install nginx libfcgi-perl wget

Konfigurujemy plik 
vi /etc/nginx/sites-available/default

Oto przykład

server { listen 80; server_name example.com www.example.com; root /var/www/example.com; access_log /var/www/logs/example.com.access.log; location / { index index.html index.pl index.cgi; } location ~ \.pl|cgi$ { try_files $uri =404; gzip off; fastcgi_pass 127.0.0.1:8999; fastcgi_index index.pl; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; } }
 
Tworzymy i nadajemy odpowiednie prawa do katalogu  gdzie mamy www
mkdir /var/www/example.com 
chown -R www-data:www-data /var/www/example.com

Pobieramy specjalny skrypt  nadajemy mu prawa i ustawiamy go aby się zawsze uruchamiał w OS 
wget http://nginxlibrary.com/downloads/perl-fcgi/fastcgi-wrapper -O /usr/bin/fastcgi-wrapper.pl 
wget http://nginxlibrary.com/downloads/perl-fcgi/perl-fcgi -O /etc/init.d/perl-fcgi
chmod +x /usr/bin/fastcgi-wrapper.pl 
chmod +x /etc/init.d/perl-fcgi 
update-rc.d perl-fcgi defaults 
insserv perl-fcgi


Startujemy usługi 
/etc/init.d/nginx start
/etc/init.d/perl-fcgi start 

Tworzymy nasz index-www w perlu
 vi /var/www/example.com/index.pl

#!/usr/bin/perl

print "Content-type:text/html\n\n";
print <<EndOfHTML;
<html><head><title>Perl Environment Variables</title></head>
<body>
<h1>Perl Environment Variables</h1>
EndOfHTML

foreach $key (sort(keys %ENV)) {
  print "$key = $ENV{$key}<br>\n";
}

print "</body></html>";


Nadajemy prawa stworzonemu plikowi  
chmod 755 index.pl

i śmiga


   Jeśli coś się tu Ci przydało nie krępuj się wyślij 1 zł jako --> Donacje! - przyda się :) 

Comments