^p^Witaj przechodnia, który przechodził obok z tragarzami :)  

Uwaga, to tylko notatnik*  i  jeśli Google Cię tu przywiodło i znalazł/aś/eś/ tu coś, co  jest Ci  potrzebne, to  bierz, kopiuj, używać pełnymi garściami pełne CC. 

*- Notuję  tutaj sobie wszystkie informacje, które mi kiedyś się przydały i być może jeszcze przydadzą się. Innymi słowy, aby nie szukać w przepaści internatów i przebijać się przez gąszcz linków w G, mam to co mi trzeba tu pod ręką i Xwatit 


Inne linki dot. mojej osoby:

    Chat

Zadzwoń

     

 
  GSM:  +gtjd_tttatt

   Jeśli coś się tu Ci przydało nie krępuj się wyślij 1 zł jako --> Donacje! - przyda się :) 

  albo lepiej 1 bct :) 
  BTC:  1EwmE64Po4gESDFDVMN7LM2ujYUmXnU2dV


Szybkość odpowiedzi serwera

opublikowane: 9 sty 2020, 14:06 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 9 sty 2020, 14:09 ]

curl -s -w '\nLookup time:\t%{time_namelookup}\nConnect time:\t%{time_connect}\nAppCon time:\t%{time_appconnect}\nRedirect time:\t%{time_redirect}\nPreXfer time:\t%{time_pretransfer}\nStartXfer time:\t%{time_starttransfer}\nTotal time:\t%{time_total}\n' -o /dev/null https://wlodawa.net


Opis parametrów curl użytych do obliczenia czasu odpowiedzi witryny w tym przykładzie:
 • time_namelookup - czas potrzebny do konwersji nazwy domeny na adres IP;
 • time_connect - czas spędzony na łączeniu się z serwerem przez TCP;
 • time_appconnect - czas spędzony na łączeniu się z serwerem przez SSL;
 • time_redirect - czas spędzony na wszystkich przekierowaniach;
 • time_pretransfer - czas spędzony na przygotowaniu wymiany danych;
 • time_starttransfer - całkowity czas wymagany do wykonania wszystkich działań, aż do rozpoczęcia transmisji pierwszego bajtu danych.

Linux mint remove starting on boot

opublikowane: 20 gru 2019, 16:35 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 20 gru 2019, 16:38 ]

systemctl list-unit-files '*nginx*' '*php*' '*mysql*' 
systemctl disable mysql 
or 
update-rc.d apache2 disableAlfabet IPA

opublikowane: 13 gru 2019, 06:15 przez Piotr Trochymiak

Alphabet IPA
https://ipa.typeit.org/
https://youtu.be/vzsQkjX4fD8

/ p /
/ b /
/ t /
/ d /
/ k /   -en=c/at
/ g /
/ tʃ /  -en=ch/ange   -pl=cz
/ dʒ /  -en=j/ust     -pl=dż
/ f /
/ v /                -pl=w
/ θ /   -en=th/in    -pl=f
/ ð /   -en=th/em    -pl=w/em
/ s /
/ z /
/ ʃ /   -en=sh/ine   -pl=sz
/ ʒ /   -en=         -pl=ź
/ h /
/ m /
/ n /
/ ŋ /   -en-Si/nnn/g -pl=nnnn
/ l /
/ r /
/ j /   -en=y/es
/ w /   -en=w/hen    -pl=łł
/ iː /  -en=m/e      -pl=i
/ i /
/ ɪ /   i twarde
/ e /
/ æ /  a
/ ʌ /  a
/ ɑː / aaaa
/ ɒ /  o
/ ɔː /   -en=d/oo/r  -pl=ooO
/ ʊ /    -en=p/u/t   -pl=oO
/ uː / u
/ ɜː / e
/ ə /    -en=/A/bout -pl=E
/ eɪ /               -pl=ej
/ əʊ /               -pl=oł
/ aɪ /               -pl=aj
/ aʊ /               -pl=au
/ ɔɪ /               -pl=oj
/ ɪə /               -pl=ie
/ eə /               -pl=E

trʊhɪmiːʌk piːɒtr

Pandas - w skrócie

opublikowane: 22 wrz 2019, 15:36 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 23 wrz 2019, 14:26 ]

Mysql to csv

opublikowane: 6 cze 2019, 13:20 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 6 cze 2019, 13:28 ]


Jak zamienić sql to csv  z 

wget https://raw.githubusercontent.com/jamesmishra/mysqldump-to-csv/master/mysqldump_to_csv.py
mysqldump -u root -p baza tabela | python ./mysqldump_to_csv.py > tabela0.csv


Żywotność SSD - linux

opublikowane: 28 maj 2019, 08:45 przez Piotr Trochymiak

Jak sprawdzić  kiedy zdechnie 

# apt-get install smartmontools

# smartctl -a /dev/sda | grep Media_Wearout_Indicator 

# smartctl -t shor -a /dev/sda | grep Media_Wearout_Indicator 


Media_Wearout_Indicator jest tym, czego szukasz. Za 100 oznacza, że ​​ssd ma 100% życia, niższa liczba oznacza mniej życia

Ile pożyje nasz nowy dysk?

Producenci dysków deklarują, że ich urządzenia wytrzymują średnio 400 tysięcy cykli parkowania głowicy dysku.

Liczymy:
Dane:

 • dzienny czas używania = 10h
 • ilość dni w roku = 365 dni

łączny czas używania = 10h * 365 dni = 3650

 • średnia ilość parkowań głowicy na 1 godzinę = 40

łączna ilość parkowań głowicy = 3650 h * 40 = 146000

 • deklaracja producenta = 400000 parkowań głowicy

żywotność naszego dysku = 400000 / 146000 = 2,7 lat


Co jest dla nas ważne, a mówi o żywotności dysku?

dane ze smartmontools:

** 9 Power_On_Hours     0x0012  098  098  000  Old_age  Always    -    1269
...
193 Load_Cycle_Count    0x0012  099  099  000  Old_age  Always    -    14751**

Liczymy sami:
Dane:

 • całkowita ilość parkowań głowicy = [193 Load_Cycle_Count]
 • całkowity czas pracy dysku = [9 Power_On_Hours]

Średnio liczba parkowania na godzinę = [193 Load_Cycle_Count] / [9 Power_On_Hours] = 14751/1269 = 11,6 parkowań na godzinę

Jeżeli twój wynik jest większy, możesz z ciekawości przeliczyć (dzieląc przez 60) ile to będzie na minutę.

Jak widać na powyższym, 14751 razy głowica dysku była już parkowana.

UWAGA !

Jeśli wynik jest większy niż 200 tys., powinieneś zacząć się niepokoić. Jeżeli natomiast przekracza 400 tys., masz prawo się zmartwić.

Swoją drogą ciekaw jestem jak wygląda to w Windows… Jeśli ktoś posiada takie informacje, może się nimi podzielić :)

Zobacz także: How_to_make_u­se_of_Harddis­k_Power_Manage­ment_features

How_to_reduce_po­wer_consumpti­on#Hard_Drives  

Problem_with_har­d_drive_clicking

s_m_a_r_t_attri­bute_meaning.html

Istotne również są pliki:
/etc/laptop-mode/laptop-mode.conf
/etc/hdparm.conf


http://ni.recoverydata.pl/content/informacje-o-dysku-a-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-smartmontools

Znak wodny

opublikowane: 1 maj 2019, 04:28 przez Piotr Trochymiak

for pic in *.jpg; do composite -dissolve 60% -gravity NorthWest -geometry +10+10 ./znak.png $pic ${pic//.jpg}-znak-wodny.jpg; done;

więcej w linku

Grub - stary kernel

opublikowane: 28 kwi 2019, 08:19 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 28 kwi 2019, 08:20 ]

inxi -S

sudo apt-get install --reinstall linux-image-{,extra-}$(uname -r)


Wszystkie operacje związane z „GRUB” wykonujemy prawami root.

Edytujemy /etc/default/grub

Widzimy linijki tekstu, to co nas interesuje, zazwyczaj powinno znajdować się prawie na samej górze. Odnajdujemy „GRUB_DEFAULT=0” , pewnie będzie ustawione „0” lub coś innego… nieważne. Zmieniamy na „saved”, tak jak poniżej:

GRUB_DEFAULT="saved"
W ten sposób zapamięta ostatnie ustawienie…

i jeszcze dodamy jedną linijkę , np. na samym dole tego pliku..
GRUB_SAVEDEFAULT="true"

Po tych zmianach, nasz ostatni wybór „Kernela” zostanie zapamiętany jako domyślny.

Teraz uaktualnimy „GRUB”
# update-grub
# update-grub2crontab

opublikowane: 14 kwi 2019, 08:13 przez Piotr Trochymiak

crontab -l 

crontab -e 

parser JSON

opublikowane: 25 paź 2018, 15:41 przez Piotr Trochymiak


curl https://api.chucknorris.io/jokes/random | python -m json.tool

1-10 of 97