^p^Witaj przechodniu który przechodził obok z tragarzami :)  

Uwaga, to tylko notatnik*  i  jeśli Google Cię tu przywiodło i znalazł/aś/eś/ tu coś, co  jest Ci  potrzebne, to  bierz, kopiuj, używać pełnymi garściami pełne CC. 

*- Notuję  tutaj sobie wszystkie informacje, które mi kiedyś się przydały i być może jeszcze przydadzą się. Innymi słowy, aby nie szukać w przyszłości  internatów i przebijać się przez stado linków w Google, mam to co mi trzeba tu pod ręką.


Inne linki dot. mojej osoby:


Chat

Zadzwoń

     

 
  GSM:  +gtjd_tttatt

   Jeśli coś się tu Ci przydało nie krępuj się wyślij 1 zł jako --> Donacje! - przyda się :) 

  albo lepiej 1 bct :) 
  BTC:  1EwmE64Po4gESDFDVMN7LM2ujYUmXnU2dV


Mysql to csv

opublikowane: 6 cze 2019, 13:20 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 6 cze 2019, 13:28 ]


Jak zamienić sql to csv  z 

wget https://raw.githubusercontent.com/jamesmishra/mysqldump-to-csv/master/mysqldump_to_csv.py
mysqldump -u root -p baza tabela | python ./mysqldump_to_csv.py > tabela0.csv


Żywotność SSD - linux

opublikowane: 28 maj 2019, 08:45 przez Piotr Trochymiak

Jak sprawdzić  kiedy zdechnie 

# apt-get install smartmontools

# smartctl -a /dev/sda | grep Media_Wearout_Indicator 

# smartctl -t shor -a /dev/sda | grep Media_Wearout_Indicator 


Media_Wearout_Indicator jest tym, czego szukasz. Za 100 oznacza, że ​​ssd ma 100% życia, niższa liczba oznacza mniej życia

Ile pożyje nasz nowy dysk?

Producenci dysków deklarują, że ich urządzenia wytrzymują średnio 400 tysięcy cykli parkowania głowicy dysku.

Liczymy:
Dane:

 • dzienny czas używania = 10h
 • ilość dni w roku = 365 dni

łączny czas używania = 10h * 365 dni = 3650

 • średnia ilość parkowań głowicy na 1 godzinę = 40

łączna ilość parkowań głowicy = 3650 h * 40 = 146000

 • deklaracja producenta = 400000 parkowań głowicy

żywotność naszego dysku = 400000 / 146000 = 2,7 lat


Co jest dla nas ważne, a mówi o żywotności dysku?

dane ze smartmontools:

** 9 Power_On_Hours     0x0012  098  098  000  Old_age  Always    -    1269
...
193 Load_Cycle_Count    0x0012  099  099  000  Old_age  Always    -    14751**

Liczymy sami:
Dane:

 • całkowita ilość parkowań głowicy = [193 Load_Cycle_Count]
 • całkowity czas pracy dysku = [9 Power_On_Hours]

Średnio liczba parkowania na godzinę = [193 Load_Cycle_Count] / [9 Power_On_Hours] = 14751/1269 = 11,6 parkowań na godzinę

Jeżeli twój wynik jest większy, możesz z ciekawości przeliczyć (dzieląc przez 60) ile to będzie na minutę.

Jak widać na powyższym, 14751 razy głowica dysku była już parkowana.

UWAGA !

Jeśli wynik jest większy niż 200 tys., powinieneś zacząć się niepokoić. Jeżeli natomiast przekracza 400 tys., masz prawo się zmartwić.

Swoją drogą ciekaw jestem jak wygląda to w Windows… Jeśli ktoś posiada takie informacje, może się nimi podzielić :)

Zobacz także: How_to_make_u­se_of_Harddis­k_Power_Manage­ment_features

How_to_reduce_po­wer_consumpti­on#Hard_Drives  

Problem_with_har­d_drive_clicking

s_m_a_r_t_attri­bute_meaning.html

Istotne również są pliki:
/etc/laptop-mode/laptop-mode.conf
/etc/hdparm.conf


http://ni.recoverydata.pl/content/informacje-o-dysku-a-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-smartmontools

Znak wodny

opublikowane: 1 maj 2019, 04:28 przez Piotr Trochymiak

for pic in *.jpg; do composite -dissolve 60% -gravity NorthWest -geometry +10+10 ./znak.png $pic ${pic//.jpg}-znak-wodny.jpg; done;

więcej w linku

Grub - stary kernel

opublikowane: 28 kwi 2019, 08:19 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 28 kwi 2019, 08:20 ]

inxi -S

sudo apt-get install --reinstall linux-image-{,extra-}$(uname -r)


Wszystkie operacje związane z „GRUB” wykonujemy prawami root.

Edytujemy /etc/default/grub

Widzimy linijki tekstu, to co nas interesuje, zazwyczaj powinno znajdować się prawie na samej górze. Odnajdujemy „GRUB_DEFAULT=0” , pewnie będzie ustawione „0” lub coś innego… nieważne. Zmieniamy na „saved”, tak jak poniżej:

GRUB_DEFAULT="saved"
W ten sposób zapamięta ostatnie ustawienie…

i jeszcze dodamy jedną linijkę , np. na samym dole tego pliku..
GRUB_SAVEDEFAULT="true"

Po tych zmianach, nasz ostatni wybór „Kernela” zostanie zapamiętany jako domyślny.

Teraz uaktualnimy „GRUB”
# update-grub
# update-grub2crontab

opublikowane: 14 kwi 2019, 08:13 przez Piotr Trochymiak

crontab -l 

crontab -e 

parser JSON

opublikowane: 25 paź 2018, 15:41 przez Piotr Trochymiak


curl https://api.chucknorris.io/jokes/random | python -m json.tool

Service Worker - Progressive Web Apps PWA

opublikowane: 30 wrz 2018, 08:56 przez Piotr Trochymiak


https://support.google.com/partners/answer/7336697?hl=pl
https://developers.google.com/web/fundamentals/primers/service-workers/registration
https://developers.google.com/web/fundamentals/primers/service-workers/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest


https://mickl.net/2016/10/24/czym-sa-progressive-web-apps-i-do-czego-mozna-uzyc-service-worker-ow/comment-page-1/

https://poznajprogramowanie.pl/progressive-web-apps-pwa-intro/
https://blog.spaceout.pl/co-to-jest-service-worker-js-aplikacja-progresywna-od-google/

https://sekurak.pl/mechanizm-service-workers-uzywanie-i-naduzywanie/

https://www.youtube.com/watch?v=d5_6yHixpsQ&t=172s&index=109&list=WL
https://www.youtube.com/watch?v=cmGr0RszHc8&t=0s&index=110&list=WL<script>
 if ('serviceWorker' in navigator) {
  window.addEventListener('load', function() {
  navigator.serviceWorker.register('/wp-content/themes/pepson-m/js/sw.js').then(function(registration) {
  console.log('ServiceWorker registration successful with scope: ', registration.scope);
  }, function(err) {
  console.log('ServiceWorker registration failed: ', err);
  }); }); }
</script>
Zamiana iso-*-* na utf-8

opublikowane: 18 wrz 2018, 12:45 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 12 paź 2018, 13:38 ]iconv -f ISO-8859-2 ./wsad-plik.txt -t UTF-8 -o wynik-plik.txt


sprawdzenie jakie kodowanie   enca -e foobar.txt
zamiana na te w systemie   enca -c foobar.txt


https://dug.net.pl/tekst/124/%C5%82atwa_konwersja_z_iso_do_utf8___i_nie_tylko/

Git - komendy

opublikowane: 10 wrz 2018, 14:08 przez Piotr Trochymiak

Lista przydatnych komend GIT

git init
Inicjalizuje repozytorium GIT w danym katalogu
git add [nazwa_pliku]
Dodaje zmiany we wskazanym pliku do commita
git add .
Dodaje wszystkie zmienione pliki do commita
git add -p [nazwa_pliku]
Udostępnia możliwość dodania wybranych linii w zmodyfikowanym pliku do commita
git commit -m "[treść_commita]"
Dodaje opis do commita. Dobrym zwyczajem jest opisanie co ta zmiana wprowadza do kodu w zakresie funkcjonalnym
git add origin [adres_repozytorium, np. https://github.com/username/moje-repozytorium.git]
Ustawia konkretny adres zdalnego repozytorium jako główne repozytorium
git push origin master
Wysłanie zmian do branacha zdalnego
git push -f
Wysłanie zmian do zdalnego repozytorium ignorując konflikty, to znaczy, że jeśli wystapią konflikty to pliki zostaną nadpisane właśnie wysłaną wersją. Trzeba stosować to bardzo ostrożnie.
git checkout [nazwa_brancha]
Zmienia aktywny branch na wybrany przez użytkownika
git checkout [nazwa_pliku]
Usuwa zmiany w wybranym pliku
git checkout .
Usuwa zmiany we wszystkich zmienionych plikach
git checkout -b [nazwa_brancha]
Tworzenie nowego brancha z aktywnego brancha i przełączenie się na niego
git rebase master
Zaciągnięcie zmian z brancha głównego do brancha aktywnego
git push origin :[nazwa_brancha]
Usunięcie zdalnego brancha
git branch -d [nazwa_brancha]
Usuwanie brancha lokalnie. Nie można usunąć w ten sposób aktywnego brancha
git stash
Dodanie zmienonych plików do pamięci/stosu i usunięcie ich z aktywnego brancha
git pull --rebase
Pobranie najnowszych zmian z aktywnego brancha zdalnego
git stash pop
Przywrócenie zmodyfikowanych plików z pamięci/stosu
git stash clear
Czyszczenie pamięci/stosu
git remote prune origin
Pobranie aktualizacji o usuniętych branchach zdalnych
git fetch --all
Pobranie listy zdalnych branchy
git branch
Wyświetlenie listy lokalnych branchy
git branch -r
Wyświetlenie listy zdalnych branchy
git status
Wyświetlenie listy zmienionych plików
git diff [nazwa_pliku]
Szczegółowe wyświetlenie zmian w wybranym pliku
git reset HEAD
Resetowanie przygotowanych commitów (przed wysłaniem). Zmodyfikowane pliki są dostępne do ponownego dodania.
git reset HEAD --hard
usuwanie wszystkich zmian z brancha lokalnego i przywrócenie zmian z brancha zdalnego
git reset HEAD^ --hard
Usuwanie ostatniego commita z brancha
git reset HEAD^^
git reset HEAD~2
Obydwie komendy usuwają ostatnie 2 zmiany z brancha. Im więcej daszków (^) tym więcej commitów zostanie usuniętych.
git rebase -i HEAD~3
Interaktywne zmienianie zawartości, opisów commitów. Commity mozna łączyć wtedy w jeden duży, zmienić jego opis, itd.


żrodło: 
https://blog.piotrnalepa.pl/2013/05/19/git-podreczny-zestaw-niezbednych-komend-dla-kazdego-webdevelopera-i-nie-tylko/


1-10 of 93