^p^Witaj przechodniu który przechodził obok z tragarzami :)  

Uwaga, to tylko notatnik*  i  jeśli Google Cię tu przywiodło i znalazł/aś/eś/ tu coś, co  jest Ci  potrzebne, to  bierz, kopiuj, używać pełnymi garściami pełne CC. 

*- Notuję  tutaj sobie wszystkie informacje, które mi kiedyś się przydały i być może jeszcze przydadzą się. Innymi słowy, aby nie szukać w przyszłości  internatów i przebijać się przez stado linków w Google, mam to co mi trzeba tu pod ręką.


Inne linki dot. mojej osoby:


Chat

Zadzwoń

     

 
  GSM:  +gtjd_tttatt

   Jeśli coś się tu Ci przydało nie krępuj się wyślij 1 zł jako --> Donacje! - przyda się :) 

  albo lepiej 1 bct :) 
  BTC:  1EwmE64Po4gESDFDVMN7LM2ujYUmXnU2dV


parser JSON

opublikowane: 25 paź 2018, 15:41 przez Piotr Trochymiak


curl https://api.chucknorris.io/jokes/random | python -m json.tool

Service Worker - Progressive Web Apps PWA

opublikowane: 30 wrz 2018, 08:56 przez Piotr Trochymiak


https://support.google.com/partners/answer/7336697?hl=pl
https://developers.google.com/web/fundamentals/primers/service-workers/registration
https://developers.google.com/web/fundamentals/primers/service-workers/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest


https://mickl.net/2016/10/24/czym-sa-progressive-web-apps-i-do-czego-mozna-uzyc-service-worker-ow/comment-page-1/

https://poznajprogramowanie.pl/progressive-web-apps-pwa-intro/
https://blog.spaceout.pl/co-to-jest-service-worker-js-aplikacja-progresywna-od-google/

https://sekurak.pl/mechanizm-service-workers-uzywanie-i-naduzywanie/

https://www.youtube.com/watch?v=d5_6yHixpsQ&t=172s&index=109&list=WL
https://www.youtube.com/watch?v=cmGr0RszHc8&t=0s&index=110&list=WL<script>
 if ('serviceWorker' in navigator) {
  window.addEventListener('load', function() {
  navigator.serviceWorker.register('/wp-content/themes/pepson-m/js/sw.js').then(function(registration) {
  console.log('ServiceWorker registration successful with scope: ', registration.scope);
  }, function(err) {
  console.log('ServiceWorker registration failed: ', err);
  }); }); }
</script>
Zamiana iso-*-* na utf-8

opublikowane: 18 wrz 2018, 12:45 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 12 paź 2018, 13:38 ]iconv -f ISO-8859-2 ./wsad-plik.txt -t UTF-8 -o wynik-plik.txt


sprawdzenie jakie kodowanie   enca -e foobar.txt
zamiana na te w systemie   enca -c foobar.txt


https://dug.net.pl/tekst/124/%C5%82atwa_konwersja_z_iso_do_utf8___i_nie_tylko/

Git - komendy

opublikowane: 10 wrz 2018, 14:08 przez Piotr Trochymiak

Lista przydatnych komend GIT

git init
Inicjalizuje repozytorium GIT w danym katalogu
git add [nazwa_pliku]
Dodaje zmiany we wskazanym pliku do commita
git add .
Dodaje wszystkie zmienione pliki do commita
git add -p [nazwa_pliku]
Udostępnia możliwość dodania wybranych linii w zmodyfikowanym pliku do commita
git commit -m "[treść_commita]"
Dodaje opis do commita. Dobrym zwyczajem jest opisanie co ta zmiana wprowadza do kodu w zakresie funkcjonalnym
git add origin [adres_repozytorium, np. https://github.com/username/moje-repozytorium.git]
Ustawia konkretny adres zdalnego repozytorium jako główne repozytorium
git push origin master
Wysłanie zmian do branacha zdalnego
git push -f
Wysłanie zmian do zdalnego repozytorium ignorując konflikty, to znaczy, że jeśli wystapią konflikty to pliki zostaną nadpisane właśnie wysłaną wersją. Trzeba stosować to bardzo ostrożnie.
git checkout [nazwa_brancha]
Zmienia aktywny branch na wybrany przez użytkownika
git checkout [nazwa_pliku]
Usuwa zmiany w wybranym pliku
git checkout .
Usuwa zmiany we wszystkich zmienionych plikach
git checkout -b [nazwa_brancha]
Tworzenie nowego brancha z aktywnego brancha i przełączenie się na niego
git rebase master
Zaciągnięcie zmian z brancha głównego do brancha aktywnego
git push origin :[nazwa_brancha]
Usunięcie zdalnego brancha
git branch -d [nazwa_brancha]
Usuwanie brancha lokalnie. Nie można usunąć w ten sposób aktywnego brancha
git stash
Dodanie zmienonych plików do pamięci/stosu i usunięcie ich z aktywnego brancha
git pull --rebase
Pobranie najnowszych zmian z aktywnego brancha zdalnego
git stash pop
Przywrócenie zmodyfikowanych plików z pamięci/stosu
git stash clear
Czyszczenie pamięci/stosu
git remote prune origin
Pobranie aktualizacji o usuniętych branchach zdalnych
git fetch --all
Pobranie listy zdalnych branchy
git branch
Wyświetlenie listy lokalnych branchy
git branch -r
Wyświetlenie listy zdalnych branchy
git status
Wyświetlenie listy zmienionych plików
git diff [nazwa_pliku]
Szczegółowe wyświetlenie zmian w wybranym pliku
git reset HEAD
Resetowanie przygotowanych commitów (przed wysłaniem). Zmodyfikowane pliki są dostępne do ponownego dodania.
git reset HEAD --hard
usuwanie wszystkich zmian z brancha lokalnego i przywrócenie zmian z brancha zdalnego
git reset HEAD^ --hard
Usuwanie ostatniego commita z brancha
git reset HEAD^^
git reset HEAD~2
Obydwie komendy usuwają ostatnie 2 zmiany z brancha. Im więcej daszków (^) tym więcej commitów zostanie usuniętych.
git rebase -i HEAD~3
Interaktywne zmienianie zawartości, opisów commitów. Commity mozna łączyć wtedy w jeden duży, zmienić jego opis, itd.


żrodło: 
https://blog.piotrnalepa.pl/2013/05/19/git-podreczny-zestaw-niezbednych-komend-dla-kazdego-webdevelopera-i-nie-tylko/


Firebase

opublikowane: 25 sie 2018, 13:09 przez Piotr Trochymiak


https://howtofirebase.com/firebase-security-rules-88d94606ce4a

https://www.youtube.com/watch?v=sKFLI5FOOHs&index=4&list=PLl-K7zZEsYLlP-k-RKFa7RyNPa9_wCH2s

Chrome Web Bluetooth

opublikowane: 12 sie 2018, 12:38 przez Piotr Trochymiak


https://www.youtube.com/watch?v=XzEPNeMBDF0

http://technobytz.com/web-bluetooth-api-bluetooth-low-energy.html
https://github.com/WebBluetoothCG/web-bluetooth/issues/386

https://webbluetoothcg.github.io/web-bluetooth/
https://webbluetoothcg.github.io/web-bluetooth/scanning.html

https://medium.com/google-developer-experts/the-web-bluetooth-module-for-angular-9336c9535d04
https://acassis.wordpress.com/2016/06/28/how-to-get-chrome-web-bluetooth-working-on-linux/
https://github.com/urish/webble-mip

IPTV

opublikowane: 21 lip 2018, 05:01 przez Piotr Trochymiak


https://www.youtube.com/watch?v=z-Nvu8_EvyU
https://angrytechnician.wordpress.com/2010/07/23/how-to-stream-every-channel-from-freeview-onto-your-network/
https://trzepak.pl/viewtopic.php?f=29&t=26657&sid=2c69997cb18af6ac772a3cfba8f9e063&start=75

http://goughlui.com/2013/11/10/project-building-a-dvb-t-tv-tuner-server-with-mumudvb/

https://angrytechnician.wordpress.com/2010/07/23/how-to-stream-every-channel-from-freeview-onto-your-network/

http://mumudvb.net/

http://www.hospitableit.com/howto/streaming-dvb-t-over-an-ip-network-using-mumudvb-on-a-raspberry-pi-3/

USB IP Camera + webRTC

opublikowane: 14 lip 2018, 03:07 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 30 wrz 2018, 04:25 ]


streamer -c /dev/video0 -b 16 -o outfile.jpeg

streamer -q -c /dev/video0 -f rgb24 -r 3 -t 00:30:00 -o /home/outfile.avi
streamer -n ntsc -q -t $2 -s 320x240 -r 20 -o $f.avi -f jpg -j 86 -F stereo 2 >> tmp/TV_rec.errAscii
mplayer -tv driver=v4l2:gain=1:width=640:height=480:device=/dev/video0:fps=10:outfmt=rgb16 -vo aa tv://


mplayer -tv driver=v4l2:gain=1:width=640:height=480:device=/dev/video0 -vo x11 tv://
mplayer -tv driver=v4l2:gain=1:width=640:height=480:device=/dev/video1 -vo x11 tv://

-vo dga, sdl

najprościej odpalić kamerkę  tak jak poniżej 

xawtv -c /dev/video0

mplayer tv://
To check the capabilities of the webcam: v4l2-ctl --list-formats To install the programs: apt-get update apt-get install vlc To start the stream server: cvlc --no-audio v4l2:///dev/video0 --v4l2-chroma MJPG --sout '#standard{access=http,mux=mpjpeg,dst=:8554/}' -I dummy To view on VLC on a computer, open network stream with this address: http://x.x.x.x:8554


cvlc --no-audio v4l2:///dev/video1 --v4l2-chroma MJPG  --sout '#standard{access=http,mux=mpjpeg,dst=:8554/}' -I dummy

cvlc --no-audio v4l2:///dev/video0 --v4l2-chroma YUYV  --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:8555/}' -I dummy


http:127.0.0.1:8554
http:127.0.0.1:8555

v4l2-ctl --list-formats 

v4l2-ctl  --all  -d  /dev/video1


cvlc --no-audio v4l2:///dev/video0 --v4l2-chroma YUYV  --sout '#standard{access=http,mux=asf, dst=:7070/}'

mplayer http://127.0.0.1:7070 -dumpstream -dumpfile strumien.asf 

mpv ./strumien.asf 


muxy:  ts,asf,ogg,mp4,webm,mjpg

https://wiki.videolan.org/Documentation:Command_line/

https://www.systutorials.com/docs/linux/man/5-xawtvrc/

https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php?title=How_to_setup_and_use_USB/IP
http://usbip.sourceforge.net/
https://www.tldp.org/HOWTO/html_single/Webcam-HOWTO/

http://www.seismo.ethz.ch/static/linux/webcam.html

https://books.google.pl/books?id=ZUj3opnu8m4C&pg=PA51&lpg=PA51&dq=xawtv+webcam&source=bl&ots=tqgh0wMsGW&sig=XnWZrBjQT0y_7hvfB4QpL87udTA&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiRnLjQqp7cAhVkhaYKHVd4DxEQ6AEIhwEwCQ#v=onepage&q=xawtv%20webcam&f=true

https://abc-rc.pl/templates/images/files/995/1503398295-instrukcja-obslugi-sq11-9953.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e2VcxhH_k7Y
https://linux.goeszen.com/vlc-streaming-guide.htmlhttps://webrtchacks.com/how-to-figure-out-webrtc-camera-resolutions/
https://github.com/muaz-khan/RTCMultiConnection
https://bloggeek.me/implement-screen-sharing-webrtc/
https://webrtchacks.com/
https://webrtchacks.com/webrtc-cv-tensorflow/

https://www.html5rocks.com/en/tutorials/getusermedia/intro/
https://www.html5rocks.com/en/tutorials/webrtc/basics/
https://www.html5rocks.com/en/tutorials/webrtc/datachannels/

https://webrtc.github.io/samples/

6 przydatnych narzędzi w Chrome DevTools

opublikowane: 3 lip 2018, 04:40 przez Piotr Trochymiak

https://geek.justjoin.it/6-przydatnych-narzedzi-chrome-devtools-ktorych-prawdopodobnie-nigdy-uzyles/

1-10 of 88