^p^Witaj przechodniu który przechodził obok z tragarzami :)  

Uwaga, to tylko notatnik*  i  jeśli Google Cię tu przywiodło i znalazł/aś/eś/ tu coś, co  jest Ci  potrzebne, to  bierz, kopiuj, używać pełnymi garściami pełne CC. 

*- Notuję  tutaj sobie wszystkie informacje, które mi kiedyś się przydały i być może jeszcze przydadzą się. Innymi słowy, aby nie szukać w przyszłości  internatów i przebijać się przez stado linków w Google, mam to co mi trzeba tu pod ręką.


Inne linki dot. mojej osoby:


Chat

Zadzwoń

     

 
  GSM:  +gtjd_tttatt

   Jeśli coś się tu Ci przydało nie krępuj się wyślij 1 zł jako --> Donacje! - przyda się :) 

  albo lepiej 1 bct :) 
  BTC:  1EwmE64Po4gESDFDVMN7LM2ujYUmXnU2dV


Bootstrap + jquery/js

opublikowane: 16 mar 2018, 14:45 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 16 mar 2018, 14:46 ]

lvm

opublikowane: 8 mar 2018, 13:43 przez Piotr Trochymiak

Info powiększanie dysku  wszystko w jednym miejscu 

Powiększamy dysk
Sprawdzamy które urządzenie scsi odpowiada za dysk w systemie
# ls -lad /sys/class/scsi_device/*/device/block/*
 
Re-skanujemy odpowiednie urządzenie scsi (podmieniamy numerki 2\:0\:0\:0 na te znalezione w wyniku poprzedniego polecenia)
# echo 1 > /sys/class/scsi_device/2\:0\:0\:0/device/rescan
 
Za pomocą parted sprawdzamy czy się pojawiła nowa wielkość dysku w systemie (w fdisk tego nie widać)
# parted /dev/sda print free
 
Powiększamy odpowiednie partycje, standardowo w okta systemowy lv jest na partycji rozszerzonej wiec powiększamy najpierw partycję 3 a potem 5 (w tym wypadku partycja 3 jest extended a partycja 5 jest partycją LVM)
# parted /dev/sda resizepart 3 100%
# parted /dev/sda resizepart 5 100%
 
Powiekszamy pv (wolumen fizyczny)
# pvresize /dev/sda5
 
Powiekszamy lv (wolumen logiczny)
# lvextend -l+100%FREE /dev/vg_name/disk
 
Powiekszamy fs (system plików)
# resize2fs /dev/vg_name/disk
 
Na centos 7 jest stary parted który nie ma resizepart
Rozwiązaniem jest instalacja growpart
# yum install cloud-utils-growpart
# growpart /dev/sda 3
# growpart /dev/sda 5

Powiększamy dysk
Sprawdzamy które urządzenie scsi odpowiada za dysk w systemie 
# ls -lad /sys/class/scsi_device/*/device/block/*

Re-skanujemy odpowiednie urządzenie scsi (podmieniamy numerki 2\:0\:0\:0 na te znalezione w wyniku poprzedniego polecenia)
# echo 1 > /sys/class/scsi_device/2\:0\:0\:0/device/rescan

Za pomocą parted sprawdzamy czy się pojawiła nowa wielkość dysku w systemie (w fdisk tego nie widać)
# parted /dev/sda print free

Powiększamy odpowiednie partycje, standardowo w okta systemowy lv jest na partycji rozszerzonej wiec powiększamy najpierw partycję 3 a potem 5 (w tym wypadku partycja 3 jest extended a partycja 5 jest partycją LVM)
# parted /dev/sda resizepart 3 100% 
# parted /dev/sda resizepart 5 100%

Powiekszamy pv (wolumen fizyczny)
# pvresize /dev/sda5

Powiekszamy lv (wolumen logiczny)
# lvextend -l+100%FREE /dev/vg_name/disk

Powiekszamy fs (system plików)
# resize2fs /dev/vg_name/disk

Na centos 7 jest stary parted który nie ma resizepart
Rozwiązaniem jest instalacja growpart
# yum install cloud-utils-growpart
# growpart /dev/sda 3
# growpart /dev/sda 5


ESP8266

opublikowane: 10 lut 2018, 07:41 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 10 lut 2018, 08:07 ]

https://github.com/espressif/esptool
https://pypi.python.org/pypi/esptool
https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/flash/

./esptool.py --baud 115200 --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x000000 /home/../Pulpit/ard/esp8266/j2/ai-thinker-0.9.5.2-115200.bin

https://github.com/markszabo/FakeBeaconESP8266

https://tttapa.github.io/ESP8266/Chap14%20-%20WebSocket.html
https://github.com/tttapa/ESP8266

Wyrażenia regularne

opublikowane: 11 sty 2018, 15:19 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 11 sty 2018, 15:33 ]

Gulp

opublikowane: 26 gru 2017, 16:13 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 27 gru 2017, 05:18 ]


    npm init
    npm install gulp --save-dev
    npm  i -D  // install  pakiety w skrócie 
    npm install gulp -g   // będzie globalnie

     
var gulp = require('gulp');
var sass = require('gulp-sass');
var sourcemaps = require('gulp-sourcemaps');
var autoprefixer = require('gulp-autoprefixer');
var concat = require('gulp-concat');
var cleanCSS = require('gulp-clean-css');
var uglify = require('gulp-uglify');
var imagemin = require('gulp-imagemin');
var changed = require('gulp-changed');
var htmlReaplce = require('gulp-html-replace');
var htmlmin = require('gulp-htmlmin');
var del = require('del');
var sequence = require('run-sequence');
var tar = require('gulp-tar');
var gzip = require('gulp-gzip');
var hash = require('gulp-hash-filename');
var scp = require('scp');
var webp = require('gulp-webp');
var imageResize = require('gulp-image-resize')
var clean = require("gulp-clean");

var config = {
cssin: '/LWL/css/**/*.css',
cssout: '/LWL/dist/css',
jsin: '/LWL/js/**/*.js',
jsout: '/LWL/dist/js',
phpin: '/LWL/{footer,header,menu-gora,category,tag}.php',
phpout: '/LWL/dist',
tarin: '/LWL/dist/**/*',
tarout: '/LWL/wylot'
};

var dzie = ((new Date()).getDate());
var mies = ((new Date()).getMonth())+1;
var godz = ((new Date()).getHours());
var minu = ((new Date()).getMinutes());

var d = new Date();
var n = d.getTimezoneOffset();
var timezone = n / -60;
console.log(timezone);


gulp.task('js', function(cb) {
  return gulp.src(config.jsin)
//    .pipe(concat('pep.min.js'))
    .pipe(uglify())
    .pipe(gulp.dest(config.jsout));
});

gulp.task('css', function(cb) {
   return gulp.src(config.cssin)
//    .pipe(concat('style.min.css'))
    .pipe(cleanCSS())
    .pipe(gulp.dest(config.cssout));
});

gulp.task('mini', function(cb) {
  return gulp.src(config.phpin)
    .pipe(htmlmin({
      collapseWhitespace: true,
      sortAttributes: true,
      sortClassName: true
      }))
    .pipe(gulp.dest(config.phpout));
});

//====================== wylot ================================

gulp.task('tar', () =>
    gulp.src(config.tarin)
        .pipe(tar('wylot-pep-'+dzie+mies+'-'+godz+'-'+minu+'.tar'))
        .pipe(gzip())
        .pipe(gulp.dest(config.tarout))
);

gulp.task('clean', function (cb) {
    return gulp.src('/dist')
        .pipe(clean({force: true}));
});

gulp.task('build', function() {
          sequence(['js','css','mini'],'tar','clean');
        });

gulp.task('scp', function() {
        scp.send({
        file: '/wylot/*.tar.gz', 
        user: 'user',   
        host: 'server',  
        port: '2K',         
        path: '~/katalog/'           
    });
});

// ======================== obrazki =======================

var obrazki = {
     imgin: '/LWL/2/*.{jpg,jpeg,png,gif}',
     imgout: '/LWL/22',
       };

gulp.task('img', function() {
  return gulp.src(obrazki.imgin)
    .pipe(changed(obrazki.imgout))
    .pipe(imagemin())
    .pipe(gulp.dest(obrazki.imgout));
});

gulp.task('resize', function () {
  gulp.src(obrazki.imgin)
    .pipe(imageResize({
       width : 1200,
      //height : 100,
      //crop : true,    //przycinanie
      interlace: true,  //przeplot
      noProfile: true,  //metadane
      cover: true,      //pilnuje-proporcji
      upscale : true    //up-skalowanie
    }))
    .pipe(gulp.dest(obrazki.imgout));
});

gulp.task('webp', function () {
    return gulp.src(obrazki.imgin)
        .pipe(webp())
        .pipe(gulp.dest(obrazki.imgout));
});


gulp.task('gfx', function() {
          sequence(['img','resize'],'webp');
        });


@aquafadas/gulp-php-minify, 
browser-sync,
del,
gulp,
gulp-autoprefixer,
gulp-changed,
gulp-clean,
gulp-clean-css,
gulp-concat,
gulp-gzip,
gulp-hash-filename,
gulp-html-replace,
gulp-htmlmin,
gulp-image-resize,
gulp-imagemin,
gulp-sass,
gulp-sourcemaps,
gulp-tar,
gulp-uglify,
gulp-version-filename,
gulp-webp,
run-sequence,
imagemin-webp,

Przeprowadzka z pakietami deb

opublikowane: 24 gru 2017, 06:42 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 24 gru 2017, 06:44 ]

Listujemy i piszemy pakiety do pliku, a później... 
  

$dpkg --get-selections > listaPakietow
$dpkg --clear-selections
$dpkg --set-selections < listaPakietow

$ sudo apt-get dselect-upgrade

nie próbowałem nie wiem czy działa - obym nie miał okazji tego robić

#minifikacja css i js

opublikowane: 18 gru 2017, 17:15 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 18 gru 2017, 17:20 ]

wcześniej npm

uglifycss pep-o.min.css --ugly-comments --output pep-m.min.css

uglifyjs pep-o.min.js -c -m -o pep-m.min.js

Sieć neuronowa - powiększanie zdjęć - Magic

opublikowane: 18 lis 2017, 13:36 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 30 lis 2017, 16:24 ]   Jeśli coś się tu Ci przydało nie krępuj się wyślij 1 zł jako --> Donacje! - przyda się :) 

Digital Atlas of the Roman Empire

opublikowane: 17 lis 2017, 12:48 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 30 lis 2017, 16:27 ]

Kopalnia!! Imperium Rzymskie

http://dare.ht.lu.se/places/33402.html


   Jeśli coś się tu Ci przydało nie krępuj się wyślij 1 zł jako --> Donacje! - przyda się :) 

Chrome i mint - przyspieszenie

opublikowane: 16 lis 2017, 05:03 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 30 lis 2017, 16:25 ]

https://www.hongkiat.com/blog/chrome-boost-browsing-speed/
https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/21/seven-tricks-to-speed-up-google-chrome
https://www.howtogeek.com/287721/the-complete-guide-to-mastering-tabs-in-google-chrome/

https://superuser.com/questions/836832/how-can-i-enable-webgl-in-my-browser

/usr/bin/google-chrome-stable --enable-native-gpu-memory-buffers --password-store=basic %U


apt-get install gnome-alsamixer  - nowsze sudo apt-get install qasmixer  --> https://www.hecticgeek.com/2012/09/qasmixer-adds-a-system-tray-icon-and-a-mixer-for-alsa-ubuntu/


   Jeśli coś się tu Ci przydało nie krępuj się wyślij 1 zł jako --> Donacje! - przyda się :) 

1-10 of 77