^p^Witaj przechodniu który przechodził obok z tragarzami :)  

Uwaga, to tylko notatnik*  i  jeśli Google Cię tu przywiodło i znalazł/aś/eś/ tu coś, co  jest Ci  potrzebne, to  bierz, kopiuj, używać pełnymi garściami pełne CC. 

*- Notuję  tutaj sobie wszystkie informacje, które mi kiedyś się przydały i być może jeszcze przydadzą się. Innymi słowy, aby nie szukać w przyszłości  internatów i przebijać się przez stado linków w Google, mam to co mi trzeba tu pod ręką.


Inne linki dot. mojej osoby:


Chat

Zadzwoń

     

 
  GSM:  +gtjd_tttatt

   Jeśli coś się tu Ci przydało nie krępuj się wyślij 1 zł jako --> Donacje! - przyda się :) 

  albo lepiej 1 bct :) 
  BTC:  1EwmE64Po4gESDFDVMN7LM2ujYUmXnU2dV


Chrome Web Bluetooth

opublikowane: 12 sie 2018, 12:38 przez Piotr Trochymiak


https://www.youtube.com/watch?v=XzEPNeMBDF0

http://technobytz.com/web-bluetooth-api-bluetooth-low-energy.html
https://github.com/WebBluetoothCG/web-bluetooth/issues/386

https://webbluetoothcg.github.io/web-bluetooth/
https://webbluetoothcg.github.io/web-bluetooth/scanning.html

https://medium.com/google-developer-experts/the-web-bluetooth-module-for-angular-9336c9535d04
https://acassis.wordpress.com/2016/06/28/how-to-get-chrome-web-bluetooth-working-on-linux/
https://github.com/urish/webble-mip

IPTV

opublikowane: 21 lip 2018, 05:01 przez Piotr Trochymiak


https://www.youtube.com/watch?v=z-Nvu8_EvyU
https://angrytechnician.wordpress.com/2010/07/23/how-to-stream-every-channel-from-freeview-onto-your-network/
https://trzepak.pl/viewtopic.php?f=29&t=26657&sid=2c69997cb18af6ac772a3cfba8f9e063&start=75

http://goughlui.com/2013/11/10/project-building-a-dvb-t-tv-tuner-server-with-mumudvb/

https://angrytechnician.wordpress.com/2010/07/23/how-to-stream-every-channel-from-freeview-onto-your-network/

http://mumudvb.net/

http://www.hospitableit.com/howto/streaming-dvb-t-over-an-ip-network-using-mumudvb-on-a-raspberry-pi-3/

USB IP Camera

opublikowane: 14 lip 2018, 03:07 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 21 lip 2018, 08:02 ]


streamer -c /dev/video0 -b 16 -o outfile.jpeg

streamer -q -c /dev/video0 -f rgb24 -r 3 -t 00:30:00 -o /home/outfile.avi
streamer -n ntsc -q -t $2 -s 320x240 -r 20 -o $f.avi -f jpg -j 86 -F stereo 2 >> tmp/TV_rec.errAscii
mplayer -tv driver=v4l2:gain=1:width=640:height=480:device=/dev/video0:fps=10:outfmt=rgb16 -vo aa tv://


mplayer -tv driver=v4l2:gain=1:width=640:height=480:device=/dev/video0 -vo x11 tv://
mplayer -tv driver=v4l2:gain=1:width=640:height=480:device=/dev/video1 -vo x11 tv://

-vo dga, sdl

najprościej odpalić kamerkę  tak jak poniżej 

xawtv -c /dev/video0

mplayer tv://
To check the capabilities of the webcam: v4l2-ctl --list-formats To install the programs: apt-get update apt-get install vlc To start the stream server: cvlc --no-audio v4l2:///dev/video0 --v4l2-chroma MJPG --sout '#standard{access=http,mux=mpjpeg,dst=:8554/}' -I dummy To view on VLC on a computer, open network stream with this address: http://x.x.x.x:8554


cvlc --no-audio v4l2:///dev/video1 --v4l2-chroma MJPG  --sout '#standard{access=http,mux=mpjpeg,dst=:8554/}' -I dummy

cvlc --no-audio v4l2:///dev/video0 --v4l2-chroma YUYV  --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:8555/}' -I dummy


http:127.0.0.1:8554
http:127.0.0.1:8555

v4l2-ctl --list-formats 

v4l2-ctl  --all  -d  /dev/video1


cvlc --no-audio v4l2:///dev/video0 --v4l2-chroma YUYV  --sout '#standard{access=http,mux=asf, dst=:7070/}'

mplayer http://127.0.0.1:7070 -dumpstream -dumpfile strumien.asf 

mpv ./strumien.asf 


muxy:  ts,asf,ogg,mp4,webm,mjpg

https://wiki.videolan.org/Documentation:Command_line/

https://www.systutorials.com/docs/linux/man/5-xawtvrc/

https://developer.ridgerun.com/wiki/index.php?title=How_to_setup_and_use_USB/IP
http://usbip.sourceforge.net/
https://www.tldp.org/HOWTO/html_single/Webcam-HOWTO/

http://www.seismo.ethz.ch/static/linux/webcam.html

https://books.google.pl/books?id=ZUj3opnu8m4C&pg=PA51&lpg=PA51&dq=xawtv+webcam&source=bl&ots=tqgh0wMsGW&sig=XnWZrBjQT0y_7hvfB4QpL87udTA&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiRnLjQqp7cAhVkhaYKHVd4DxEQ6AEIhwEwCQ#v=onepage&q=xawtv%20webcam&f=true

https://abc-rc.pl/templates/images/files/995/1503398295-instrukcja-obslugi-sq11-9953.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e2VcxhH_k7Y
https://linux.goeszen.com/vlc-streaming-guide.html

6 przydatnych narzędzi w Chrome DevTools

opublikowane: 3 lip 2018, 04:40 przez Piotr Trochymiak

https://geek.justjoin.it/6-przydatnych-narzedzi-chrome-devtools-ktorych-prawdopodobnie-nigdy-uzyles/

Linux Mint 18 - Nvidia Dell E6500

opublikowane: 26 mar 2018, 10:22 przez Piotr Trochymiak


init 3

http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/77525/en-us

 1. remove all nvidia packages ,skip this if your system is fresh installed

  sudo apt-get remove nvidia* && sudo apt autoremove
  
 2. install some packages for build kernel:

  sudo apt-get install dkms build-essential linux-headers-generic
  
 3. now block and disable nouveau kernel driver:

  sudo vim /etc/modprobe.d/blacklist.conf
  

Insert follow lines to the blacklist.conf:

blacklist nouveau
blacklist lbm-nouveau
options nouveau modeset=0
alias nouveau off
alias lbm-nouveau off

save and exit.

 1. Disable the Kernel nouveau by typing the following commands(nouveau-kms.conf may not exist,it is ok):

  echo options nouveau modeset=0 | sudo tee -a /etc/modprobe.d/nouveau-kms.conf
  
 2. build the new kernel by:

  sudo update-initramfs -u
  
 3. rebootBootstrap + jquery/js

opublikowane: 16 mar 2018, 14:45 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 16 mar 2018, 14:46 ]

lvm

opublikowane: 8 mar 2018, 13:43 przez Piotr Trochymiak

Info powiększanie dysku  wszystko w jednym miejscu 

Powiększamy dysk
Sprawdzamy które urządzenie scsi odpowiada za dysk w systemie
# ls -lad /sys/class/scsi_device/*/device/block/*
 
Re-skanujemy odpowiednie urządzenie scsi (podmieniamy numerki 2\:0\:0\:0 na te znalezione w wyniku poprzedniego polecenia)
# echo 1 > /sys/class/scsi_device/2\:0\:0\:0/device/rescan
 
Za pomocą parted sprawdzamy czy się pojawiła nowa wielkość dysku w systemie (w fdisk tego nie widać)
# parted /dev/sda print free
 
Powiększamy odpowiednie partycje, standardowo w okta systemowy lv jest na partycji rozszerzonej wiec powiększamy najpierw partycję 3 a potem 5 (w tym wypadku partycja 3 jest extended a partycja 5 jest partycją LVM)
# parted /dev/sda resizepart 3 100%
# parted /dev/sda resizepart 5 100%
 
Powiekszamy pv (wolumen fizyczny)
# pvresize /dev/sda5
 
Powiekszamy lv (wolumen logiczny)
# lvextend -l+100%FREE /dev/vg_name/disk
 
Powiekszamy fs (system plików)
# resize2fs /dev/vg_name/disk
 
Na centos 7 jest stary parted który nie ma resizepart
Rozwiązaniem jest instalacja growpart
# yum install cloud-utils-growpart
# growpart /dev/sda 3
# growpart /dev/sda 5

Powiększamy dysk
Sprawdzamy które urządzenie scsi odpowiada za dysk w systemie 
# ls -lad /sys/class/scsi_device/*/device/block/*

Re-skanujemy odpowiednie urządzenie scsi (podmieniamy numerki 2\:0\:0\:0 na te znalezione w wyniku poprzedniego polecenia)
# echo 1 > /sys/class/scsi_device/2\:0\:0\:0/device/rescan

Za pomocą parted sprawdzamy czy się pojawiła nowa wielkość dysku w systemie (w fdisk tego nie widać)
# parted /dev/sda print free

Powiększamy odpowiednie partycje, standardowo w okta systemowy lv jest na partycji rozszerzonej wiec powiększamy najpierw partycję 3 a potem 5 (w tym wypadku partycja 3 jest extended a partycja 5 jest partycją LVM)
# parted /dev/sda resizepart 3 100% 
# parted /dev/sda resizepart 5 100%

Powiekszamy pv (wolumen fizyczny)
# pvresize /dev/sda5

Powiekszamy lv (wolumen logiczny)
# lvextend -l+100%FREE /dev/vg_name/disk

Powiekszamy fs (system plików)
# resize2fs /dev/vg_name/disk

Na centos 7 jest stary parted który nie ma resizepart
Rozwiązaniem jest instalacja growpart
# yum install cloud-utils-growpart
# growpart /dev/sda 3
# growpart /dev/sda 5


ESP8266

opublikowane: 10 lut 2018, 07:41 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 10 lut 2018, 08:07 ]

https://github.com/espressif/esptool
https://pypi.python.org/pypi/esptool
https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/flash/

./esptool.py --baud 115200 --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x000000 /home/../Pulpit/ard/esp8266/j2/ai-thinker-0.9.5.2-115200.bin

https://github.com/markszabo/FakeBeaconESP8266

https://tttapa.github.io/ESP8266/Chap14%20-%20WebSocket.html
https://github.com/tttapa/ESP8266

Wyrażenia regularne

opublikowane: 11 sty 2018, 15:19 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 11 sty 2018, 15:33 ]

Gulp

opublikowane: 26 gru 2017, 16:13 przez Piotr Trochymiak   [ zaktualizowane 14 cze 2018, 10:55 ]


    npm init
    npm install gulp --save-dev
    npm  i -D  // install  pakiety w skrócie 
    npm install gulp -g   // będzie globalnie

     
var gulp = require('gulp');
var sass = require('gulp-sass');
var sourcemaps = require('gulp-sourcemaps');
var autoprefixer = require('gulp-autoprefixer');
var concat = require('gulp-concat');
var cleanCSS = require('gulp-clean-css');
var uglify = require('gulp-uglify');
var imagemin = require('gulp-imagemin');
var changed = require('gulp-changed');
var htmlReaplce = require('gulp-html-replace');
var htmlmin = require('gulp-htmlmin');
var del = require('del');
var sequence = require('run-sequence');
var tar = require('gulp-tar');
var gzip = require('gulp-gzip');
var hash = require('gulp-hash-filename');
var scp = require('scp');
var webp = require('gulp-webp');
var imageResize = require('gulp-image-resize')
var clean = require("gulp-clean");

var config = {
cssin: '/LWL/css/**/*.css',
cssout: '/LWL/dist/css',
jsin: '/LWL/js/**/*.js',
jsout: '/LWL/dist/js',
phpin: '/LWL/{footer,header,menu-gora,category,tag}.php',
phpout: '/LWL/dist',
tarin: '/LWL/dist/**/*',
tarout: '/LWL/wylot'
};

var dzie = ((new Date()).getDate());
var mies = ((new Date()).getMonth())+1;
var godz = ((new Date()).getHours());
var minu = ((new Date()).getMinutes());

var d = new Date();
var n = d.getTimezoneOffset();
var timezone = n / -60;
console.log(timezone);


gulp.task('js', function(cb) {
  return gulp.src(config.jsin)
//    .pipe(concat('pep.min.js'))
    .pipe(uglify())
    .pipe(gulp.dest(config.jsout));
});

gulp.task('css', function(cb) {
   return gulp.src(config.cssin)
//    .pipe(concat('style.min.css'))
    .pipe(cleanCSS())
    .pipe(gulp.dest(config.cssout));
});

gulp.task('mini', function(cb) {
  return gulp.src(config.phpin)
    .pipe(htmlmin({
      collapseWhitespace: true,
      sortAttributes: true,
      sortClassName: true
      }))
    .pipe(gulp.dest(config.phpout));
});

//====================== wylot ================================

gulp.task('tar', () =>
    gulp.src(config.tarin)
        .pipe(tar('wylot-pep-'+dzie+mies+'-'+godz+'-'+minu+'.tar'))
        .pipe(gzip())
        .pipe(gulp.dest(config.tarout))
);

gulp.task('clean', function (cb) {
    return gulp.src('/dist')
        .pipe(clean({force: true}));
});

gulp.task('build', function() {
          sequence(['js','css','mini'],'tar','clean');
        });

gulp.task('scp', function() {
        scp.send({
        file: '/wylot/*.tar.gz', 
        user: 'user',   
        host: 'server',  
        port: '2K',         
        path: '~/katalog/'           
    });
});

// ======================== obrazki =======================

var obrazki = {
     imgin: '/LWL/2/*.{jpg,jpeg,png,gif}',
     imgout: '/LWL/22',
       };

gulp.task('img', function() {
  return gulp.src(obrazki.imgin)
    .pipe(changed(obrazki.imgout))
    .pipe(imagemin())
    .pipe(gulp.dest(obrazki.imgout));
});

gulp.task('resize', function () {
  gulp.src(obrazki.imgin)
    .pipe(imageResize({
       width : 1200,
      //height : 100,
      //crop : true,    //przycinanie
      interlace: true,  //przeplot
      noProfile: true,  //metadane
      cover: true,      //pilnuje-proporcji
      upscale : true    //up-skalowanie
    }))
    .pipe(gulp.dest(obrazki.imgout));
});

gulp.task('webp', function () {
    return gulp.src(obrazki.imgin)
        .pipe(webp())
        .pipe(gulp.dest(obrazki.imgout));
});


gulp.task('gfx', function() {
          sequence(['img','resize'],'webp');
        });


@aquafadas/gulp-php-minify, 
browser-sync,
del,
gulp,
gulp-autoprefixer,
gulp-changed,
gulp-clean,
gulp-clean-css,
gulp-concat,
gulp-gzip,
gulp-hash-filename,
gulp-html-replace,
gulp-htmlmin,
gulp-image-resize,
gulp-imagemin,
gulp-sass,
gulp-sourcemaps,
gulp-tar,
gulp-uglify,
gulp-version-filename,
gulp-webp,
run-sequence,
imagemin-webp,


npm install @aquafadas/gulp-php-minify browser-sync del gulp gulp-autoprefixer gulp-changed gulp-clean gulp-clean-css gulp-concat gulp-gzip gulp-hash-filename gulp-html-replace gulp-htmlmin gulp-image-resize gulp-imagemin gulp-sass gulp-sourcemaps gulp-tar gulp-uglify gulp-version-filename gulp-webp run-sequence imagemin-webp -g

npm i -D gulp-sourcemaps
 npm i -D gulp-autoprefixer
 npm i -D gulp-concat
 npm i -D gulp-clean-css
 npm i -D gulp-uglify
 npm i -D gulp-imagemin
 npm i -D gulp-changed
 npm i -D gulp-html-replace
 npm i -D gulp-htmlmin
 npm i -D del
 npm i -D run-sequenc
 npm i -D gulp-tar
 npm i -D gulp-gzip
 npm i -D gulp-hash-filename
 npm i -D scp
 npm i -D gulp-webp
 npm i -D gulp-image-resize
 npm i -D gulp-clean
convert input.jpg -colors 16 -quality 50 output.jpg

1-10 of 82