Presentació

El Departament Europa de l'escola Santíssima Trinitat s'encarrega de promoure l'ús de les llengües estrangeres en tots els àmbits de l'educació del nostre alumnat. L'escola és un centre GEP des del curs 2015-2016 compromès amb el foment del plurilingüisme i disposa de la carta ECHE des de l'any 2015. Les principals accions que realitza són les mobilitats per a realitzar pràctiques a l'estranger  del alumnes de  cicles, els viatges d'immersió lingüística dels alumnes de 2 ESO i 4 ESO i les activitats de celebració del  Dia Europeu de les llengües i del dia d'Europa
.


       
.