Samsung Career Discovery นวัตกรรมเพื่อการเริ่มต้น ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ สําหรับวัยมัธยมศึกษา

โพสต์24 เม.ย. 2559 20:04โดยณรงค์วิทย์ อู่เงิน


Samsung
เชื่อว่าการอยู่ในโลกอนาคตได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข เด็กและเยาวชนต้องมีโอกาสค้นพบ และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับ การค้นพบ ก็คือช่วงวัยมัธยมที่สมองวัยรุ่นกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต โครงการเพื่อสังคมของบริษัทของบริษัท ไทยซัมซุงอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด จึงได้พัฒนา นวัตกรรม Samsung Career Discovery เพื่อเป็นเครื่องมือค้นพบตนเอง ค้นพบอาชีพสำหรับเด็กวัยมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสค้นพบตัวเองและแนวทางอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง ก่อนตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินเพื่อเรียนต่อ

ค้นพบตัวเอง

Samsung Career Discovery พัฒนาขึ้นโดยมีข้อค้นพบใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการของสมองวัยรุ่น และ แนวคิดพหุปัญญา(Multiple Intelligences) ของ ศาสตราจารย์ ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นแนวคิดสนับสนุน โดยหวังให้เครื่องมือนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการพูดคุยเรื่องศักยภาพเด็กในแง่มุมที่หลากหลายขึ้น ช่วยให้ เด็กมองตัวเอง ครูหรือผู้ปกครองมองตัวเด็กในมุมที่รอบด้านขึ้น และร่วมกันส่งเสริมให้เด็กได้ค้นหาความสามารถอันหลากหลายที่ซ่อนอยู่ เพื่อจะค้นพบและพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ในช่วง “เวลาทอง” ของชีวิต

ค้นพบอาชีพ

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย แต่เด็กๆอาจไม่มีโอกาสได้รู้จักอาชีพที่หลากหลายนัก โดยมากจะได้รู้จักอาชีพของคนในครอบครัว ในชุมชน หรืออาชีพที่เห็นผ่านสื่อมวลชน  ...เชื่อว่าการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลในอาชีพนั้น เป็นวิธีที่มีชีวิตชีวาที่สุด Samsung Career Discovery จึงจำลองประสบการณ์นี้ โดยจัดทำ “นิทรรศการแนะแนวอาชีพ ออนไลน์” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทำงานในอาชีพด้วยความรักและประสบความสำเร็จ 30 ท่าน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในอาชีพ ผ่านวิดีทัศน์ 30 เรื่อง ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และค้นพบอาชีพที่เหมาะกับตัวเองในอนาคต

เด็กๆ สามารถเรียนรู้แนวทางที่วิทยากรแต่ละท่านได้ใช้พหุปัญญาที่แตกต่างกัน แก้ปัญหา แสดงความสามารถ และสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคมที่เราอยู่ คุณครูแนะแนว หรือคุณครูประจำชั้นสามารถดำเนินกระบวนการ Samsung Career Discovery ในชั้นเรียนเพื่อช่วยให้ นักเรียนค้นพบอาชีพเป้าหมาย และทำเส้นทางสร้างแผนที่ชีวิตที่จะพานักเรียนไปสู่อาชีพนั้น

การค้นพบตัวเองและค้นพบอาชีพ เป็นโอกาสแรกที่จะเชื่อมโยงชีวิตในอนาคต เข้ากับการเรียนของเด็กในปัจจุบันเด็กที่รู้ว่าตัวเองรักที่จะทำงานอะไร อยากไปสู่อาชีพใดในอนาคต จะมีเป้าหมายและเริ่มสร้าง เส้นทางเพื่อไปสู่เป้าหมาย การเลือกเรียนต่อ การอดทนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะที่ด้อยให้เด่นขึ้น การฝ่าฟันอุปสรรคบนเส้นทาง จะไม่เหลือบ่ากว่าแรง ถ้ารู้ว่าบนเส้นทางนี้มีรางวัลชีวิตรออยู่ และเราเชื่อว่านี่คือปัจจัยสำคัญที่ จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคต
Samsung Career Discovery
ออกแบบเพื่อให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตัวเอง และ
ให้ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ศิษย์ได้ค้นพบ

แม้ว่า Samsung Career Discover จะเป็นเครื่องมือที่เด็กสามารถเข้าไปค้นคว้าและใช้งานได้เองผ่านอินเทอร์เน็ต แต่เราเชื่อว่าการมีครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยชี้แนะ ตั้งคำถาม สอบทานความเข้าใจ และช่วยนักเรียนให้สามารถตั้งเป้าหมายชีวิต และค้นพบเส้นทางการศึกษาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

คุณครูผู้สนใจ สามารถขอรับคู่มือและเอกสารประกอบการใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ได้ที่นี่ และหากคุณครูมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อกับทางโครงการฯ ได้ที่ contact@samsungslc.org

คัดลอกจาก http://www.samsungslc.org/scdhome/

เข้าใช้งาน     :  http://www.samsungslc.org/scd/

http://www.samsungslc.org/scd/